Wat met een ongeval op een personeelsfeest?

Categorie Werk
Wat met een ongeval op een personeelsfeest?

Nu het nieuwe jaar is ingeluid, plant u voor uw werknemers misschien wel een nieuwjaarsreceptie of een personeelsfeest om een goede start te verzekeren. Op die manier kan u uw werknemers ook belonen voor het harde werk van het voorbijgaande jaar. Wat zijn nu de gevolgen indien uw werknemers een letsel oplopen tijdens dit feest?

In de loop van de avond verliest één van uw werknemers zijn evenwicht tijdens het dansen waardoor een breuk aan de pols wordt vastgesteld. De vraag stelt zich of er in dat geval sprake is van een arbeidsongeval. De wet bepaalt dat elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, als een arbeidsongeval gekwalificeerd wordt.

Een personeelsfeest kan in bepaalde omstandigheden als een arbeidsprestatie worden beschouwd indien de volgende elementen cumulatief aanwezig zijn:
• de werkgever betaalt het feest;
• de werknemer voelt een zekere morele dwang om aanwezig te zijn;
• de werknemers staan tijdens het feest onder het gezag van de werkgever;
• een leidinggevende is aanwezig op het feest.

Indien aan al deze voorwaarden voldaan wordt, zal de rechter beoordelen dat het letsel van de werknemer een gevolg is van een arbeidsongeval. Hierbij is het van geen belang of het personeelsfeest doorgaat tijdens de werkuren of buiten de onderneming plaatsvindt. De werkgever moet er bovendien voor zorgen dat de eerste hulpverlening voorzien wordt in het geval van een arbeidsongeval.

deel dit