Wat levert de tax shift u op?

Categorie Fiscaal
Wat levert de tax shift u op?

Onlangs heeft de regering een akkoord gevonden over de veelbesproken tax shift. De vraag die we van heel wat leden krijgen is: wat houdt die tax shift nu in? Hieronder zetten we voor u de voornaamste punten op een rij.

1) Vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5 procent

Het gaat om een historische maatregel: de sociale bijdragen zijn in meer dan 20 jaar niet meer gedaald. Deze maatregel zal zich in drie fases afspelen: vermindering naar 21,5 procent vanaf 2016, vervolgens naar 21 procent in 2017 en naar 20,5 procent in 2018.
Voorbeeld
10.000 euro > 193€/jaar
25.000 euro > 375€/jaar
40.000 euro > 600€/jaar

2) Werkgeversbijdragen dalen van 32,4 naar 25 procent

De werkgeversbijdragen worden vanaf 2016 geleidelijk aan teruggebracht. Het doel is ten eerste om het zogenaamde faciaal tarief van 32,4 procent (zonder structurele verminderingen) te verlagen tot een ‘werkelijk’ basistarief van 25 procent (inclusief verminderingen).
Voor de lage lonen dalen de patronale lasten onder de 25 procent.

3) Geen sociale werkgeversbijdragen op aanwerving van eerste werknemer in de komende 5 jaar

Heeft u uw eerste werknemer aangeworven sinds 1 januari 2015 of werft u tussen 2016 en eind 2020 uw eerste werknemer aan? Dan zal u als werkgever een vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen op deze eerste werknemer en dat gedurende onbepaalde tijd. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om de “eerste stap” te zetten qua aanwerving.

4) Vermindering sociale bijdragen voor de 2de tot de 6de aanwerving

Heeft u al iemand in dienst? Dan is het belangrijk te weten dat de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven worden naar de 2de tot de 6de aanwerving. Heeft u een 2de,3de,4de,5de,of 6de aanwerving gedaan sinds 1 januari 2015 dan kan u ook genieten van die voordelen. Daarnaast worden er ook extra hogere verminderingen voor de 3de tot de 6de aanwerving voorzien voor 2017.

5) Verdubbeling van de investeringsaftrek tot 8 procent voor kmo’s en zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2016 zal de aftrek voor productieve investeringen worden verhoogd van 4 tot 8 procent voor de kmo’s en van 3,5 tot 8 procent voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon. Het gaat om de productieve investeringen, met andere woorden de investeringen die verband houden met de beroepswerkzaamheid (bijv: aankoop van een voertuig, materiaal,…).

6) Vanaf 2017 zullen er bovendien extra maatregelen worden voorzien ter verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Concreet is wel nog niet bepaald welke maatregelen zullen genomen worden.

7) Roerende voorheffing naar 27 procent

Voor financiële producten waarvoor de roerende voorheffing 25 procent bedraagt, stijgt de roerende voorheffing naar 27 procent en dat vanaf 1 januari 2016.

8) Invoering speculatietaks

Beleggers moeten vanaf 2016 een belasting betalen op de meerwaarde van beursgenoteerde aandelen die ze binnen de zes maanden na de aankoop weer verkopen.

9) Hogere opbrengst Kaaimantaks

De federale regering verwacht dat de opbrengst van de Kaaimantaks vanaf 2016  430 miljoen euro hoger zal uitvallen dan tot nu toe geraamd. De Kaaimantaks viseert vermogen dat verstopt zit in buitenlandse financiële constructies en daardoor tot nu toe ontsnapte aan belasting.

10)  Nieuwe fiscale regularisatie

De regering wil vanaf 2016 nog een fiscale regularisatie doen. Boetes lopen gradueel op..

11) Btw op elektriciteit opnieuw 21 procent

De tijdelijke relancemaatregel van de regering Di Rupo wordt niet verlengd. Sinds september 2015 werd het btw-tarief van 6 naar 21 procent gebracht.

12) De accijnzen op diesel en alcohol stijgen al vanaf 1 november 2015

Diesel. Volle tank van 50 liter: stijging van 2 euro in 2016 en 2017 en 3 euro in 2018.Accijnzen op tabak. Tegen 2018 klassiek pakje : + 0,32 euro en pakje roltabak : + 2,88 euro. De prijs van een pintje wordt 1 eurocent duurder, een fles wijn stijgt met  19,5 eurocent en een fles sterke drank wordt  2,6 euro duurder. Er komen ook hogere accijnzen op frisdranken. Een blikje wordt 1 cent duurder, een fles van 1 liter stijgt met 3 cent vanaf volgend jaar.

deel dit