Wat doen ondernemingen om de sfeer op het werk te verbeteren?

Categorie Werk
Wat doen ondernemingen om de sfeer op het werk te verbeteren?

Veel meer nog dan het loon dat ze krijgen vinden werknemers de sfeer op het werk een belangrijke motivator om al dan niet aan de slag te blijven in een bepaalde onderneming. Micro-ondernemingen en kmo’s zijn zich daar ook van bewust, zo blijkt uit onderzoek van NSZ bij 723 ondernemingen. Driekwart van de ondernemingen doet dat door op bepaalde tijdstippen (Sinterklaas, eindejaar…) een cadeau te geven, terwijl 7 op de 10 ondernemingen jaarlijks een personeelsfeest houdt. Opmerkelijk: in 9 op de 10 bedrijven krijgen de werknemers de nodige zelfstandigheid bij de uitoefening van hun job en in 56 procent van de ondernemingen mogen de werknemers mee beslissen over zaken die de werking van het bedrijf aanbelangen, wat opmerkelijk meer is dan een aantal jaren geleden. “Heel positief”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, “want zelfstandigheid en inspraak verhogen de betrokkenheid van de werknemers en die nauwere band zorgt voor een hogere retentie.” Ook glijdende werkuren, nu al mogelijk bij 28 procent van de kmo’s, kunnen zorgen voor gelukkigere werknemers.

Een goede sfeer is voor veel werknemers een belangrijkere motivator om ergens aan de slag te blijven dan het loon of de inhoud van hun functie. Nu de ‘war on talent’ weer fors aantrekt en kmo’s het opnieuw moeilijker hebben om de juiste medewerkers te strikken, zullen bedrijven daar sowieso nog meer aandacht aan moeten besteden. “Werk blijft natuurlijk werk, maar als dat in een aangenaam kader kan, heb je als onderneming een streepje voor”, weet de NSZ-voorzitter.

Uit onderzoek van NSZ, waaraan 723 micro-ondernemingen en kmo’s hebben deelgenomen, blijkt in ieder geval dat alle ondernemingen zich daar van bewust zijn en de nodige initiatieven nemen om de sfeer op en tijdens het werk te bevorderen. Ze doen dat op verschillende manieren en niveaus. Zo geeft 91 procent van de ondernemingen hun werknemers de nodige zelfstandigheid bij de uitoefening van hun job en mogen werknemers in ruim de helft (56 procent) van de bedrijven mee beslissen over zaken die de werking van hun bedrijf betreffen. Dat is opvallend meer dan uit onderzoek uit 2010 bleek, toen slechts 34 procent de nodige inspraak gaf aan de medewerkers. Die toegenomen inspraak heeft te maken met het feit dat werknemers steeds mondiger worden, maar ook met het wegebben van de economische crisis. In crisistijden hakken bedrijfsleiders immers liever autonoom de knopen door.

Die beide elementen, zelfstandigheid en inspraak, zijn volgens NSZ essentieel om werknemers zich verbonden te laten voelen met het bedrijf waarvoor ze werken. Bedrijven met een grote zelfstandigheids- en inspraakcultuur kennen ook een veel beperkter personeelsverloop. Verder valt het op dat 76 procent van de bedrijven hun medewerkers af en toe in de watten legt met een cadeau (bijv. bij Sinterklaas of Pasen) en dat 70 procent jaarlijks of zelfs meerdere keren per jaar een feest organiseert voor het personeel. In het verlengde daarvan organiseren 4 op de 10 micro-ondernemingen jaarlijks één of meerdere teambuildingmomenten. “Zulke momenten zijn goed om collega’s op een andere manier te leren kennen en de banden verder te smeden onder mekaar”, weet Christine Mattheeuws.

Tot slot valt op dat nu al 28 procent van de micro-ondernemingen en kmo’s met glijdende werkuren werkt, terwijl het wettelijk kader hiervoor pas binnenkort in werking treedt met de wet wendbaar werk. Op die manier zorgen die ondernemingen voor een grotere flexibiliteit voor hun werknemers die zo hun privéleven en hun professionele carrière beter op mekaar kunnen verzoenen. Uiteraard zijn glijdende werkuren niet mogelijk in alle ondernemingen en sectoren, maar waar dat wel het geval is, is het als bedrijfsleider zeker de moeite om na te gaan of zulke flexibele uren de dagelijkse ratrace van zijn medewerkers niet kunnen vergemakkelijken. Glijdende werkuren worden immers meer en meer een troef bij het aanwerven en houden van personeel.

Daarbuiten worden ook nog volgende initiatieven genomen om de werksfeer te bevorderen:

• Na de werkuren met (sommige) collega’s een glas drinken en/of een hapje eten  23%
• Thuiswerk toelaten  18%
• Samenwerken aan een actie voor een bepaald goed doel 6%
• Werknemers (en eventueel ook werkgevers) sporten samen onder de middag of na de werkuren  3%
• Een weekend met alle medewerkers 1%

deel dit