Wat als mijn werknemers te laat komen door de sneeuw?

Categorie Werk
Wat als mijn werknemers te laat komen door de sneeuw?

De algemene regel is dat een werknemer al het mogelijke moet doen om op tijd op het werk te geraken. Toch moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties, namelijk een onverwachte omstandigheid zoals een plotse sneeuwval en een aangekondigde sneeuwval, zoals vandaag het geval is.

Bij aangekondigde sneeuwval, zoals vandaag het geval is, is elke werknemer verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om toch op tijd op het werk te verschijnen, zoals vroeger vertrekken, het openbaar vervoer nemen en zo meer. Te laat toekomen is in dit geval absoluut niet aanvaardbaar, behalve bij overmacht zoals bijvoorbeeld een ongeval.

Indien de werknemer in dergelijk geval toch te laat komt, wordt meestal overeengekomen om de verloren uren in te halen. Indien uw werknemer dat echter weigert, heeft u het recht om de werknemer geen loon uit te keren voor de uren dat hij niet aanwezig was op het werk. De werknemers die te laat komen of helemaal niet komen opdagen op de arbeidsplaats omwille van voorspelde weersomstandigheden of het moeilijker verkeer hebben dus geen recht op het loon dat overeenstemt met de niet-gepresteerde uren.

Bij onverwachte weersellende, zoals bij plotse sneeuwval of een onvoorzienbare file door een gebrek aan strooizout op de baan, kunnen bovenvermelde maatregelen natuurlijk niet tijdig genomen worden. Dat resulteert in veel gevallen in te laat komen of zelfs niet op het werk geraken. Bij deze onvoorziene omstandigheden wordt het loon van de werknemer toch doorbetaald. Hiervoor moet hij wel kunnen bewijzen dat hij alles gedaan heeft om tijdig op het werk te raken.

deel dit