Waalse werkzoekende nu pak financieel voordeliger voor Vlaamse werkgever

Categorie Werk
Waalse werkzoekende nu pak financieel voordeliger voor Vlaamse werkgever

Het aantal mensen uit Wallonië dat in Vlaanderen aan de slag ging, is tussen 2014 en 2016 met 23 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaars VDAB en Forem. NSZ verwacht dat dit aantal de komende jaren nog sterk zal stijgen en dan vooral omdat het voor Vlaamse werkgevers sinds 1 juli 2017 financieel erg voordelig is geworden om bepaalde Waalse werkzoekenden aan te werven. “Sinds 1 juli zijn in Wallonië de tewerkstellingsmaatregelen hervormd en werden er een aantal werkuitkeringen ingevoerd die gekoppeld zijn aan de woonplaats van de werknemer en dus niet aan de vestigingsplaats van de werkgever”, legt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws uit. “In veel gevallen, bijvoorbeeld bij langdurig werkzoekenden of jonge en oudere werkzoekenden, kunnen ze daarbovenop ook een Vlaamse premie krijgen. Daardoor vermindert de loonkost van die werknemer sterk.”

Wallonië heeft onder impuls van Waals minister van Werk en Vorming Eliane Tillieux (PS) haar tewerkstellings- en activeringbeleid grondig hervormd. Centraal daarbij staat de werkuitkering die een werkzoekende, die ofwel jonger dan 25 jaar is én laag- of middengeschoold is of jonger dan 25 jaar is én na 18 maanden nog geen werk heeft gevonden of nog, ongeacht de leeftijd al minstens één jaar vruchteloos op zoek is naar een job, kan krijgen.

Die werkuitkering bedraagt voor jongeren onder de 25 die laag- of middengeschoold zijn 500 euro per maand tijdens de eerste twee jaren, vervolgens 250 euro tijdens de eerste helft van het derde jaar en tot slot 125 euro tijdens de tweede helft van het derde jaar. Iemand die al minstens 18 maanden werkloos is en jonger dan 25 is, krijgt gedurende één jaar een werkpremie van 700 euro per maand, terwijl langdurig werkzoekenden een werkpremie krijgen van 500 euro per maand tijdens het eerste jaar, vervolgens 250 euro tijdens de eerste helft van het tweede jaar en tot slot 125 euro tijdens de tweede helft van het tweede jaar.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het mooie aan dit verhaal is dat die werkuitkering gekoppeld is aan de woonplaats van de werknemer en dus niet aan de vestiging van de werkgever. Vlaamse werkgevers kunnen met andere woorden ook perfect genieten van die Waalse werkpremie en per maand een aanzienlijk deel van de loonkost uitsparen wanneer ze een Waalse werkzoekende aanwerven die aan de criteria van de werkuitkering beantwoordt. Het laat hen toe om per maand tot 700 euro van het nettoloon van de Waalse werknemer te halen. Dat bedrag kan best wel tellen.”

Bovendien kunnen Vlaamse werkgevers die Waalse werkpremie ook combineren met Vlaamse steunmaatregelen voor de aanwerving van werkzoekenden, zoals de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden die al twee jaar of langer op zoek zijn naar een job of de doelgroepverminderingen voor laag- of middengeschoolde jongeren of mensen die 55 of ouder zijn. Afhankelijk van de leeftijd en de periode dat de Waalse werkzoekende zonder job zat, zullen beide regionale premies dus te combineren zijn voor de Vlaamse werkgever. Voor laag- of middengeschoolde jongeren onder de 25 kunnen ze in Vlaanderen nog een premie van 1000 euro (middengeschoolden) of 1150 euro (laaggeschoolden) krijgen gedurende acht kwartelen. Soms is het evenwel niet mogelijk om de Vlaamse en Waalse premie te combineren. Als de Waalse werkzoekende bijvoorbeeld gedurende één jaar werkloos is en tussen de 25 en 54 jaar oud is, zal de Vlaamse werkgever wel kunnen genieten van de Waalse werkuitkering, maar niet van de  aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, want daarvoor moet die minstens twee jaar lang werkzoekende zijn. In ieder geval zorgt die combinatie van beide premies ervoor dat de loonkost voor de Vlaamse werkgever een flink stuk daalt.

De ondernemersorganisatie verwacht dan ook dat de komende jaren nog veel meer mensen uit Wallonië in Vlaanderen zullen komen werken. Dat aantal nam tussen 2014 en 2016 al toe met 23 procent, zo blijkt uit cijfers van VDAB en Forem. In 2014 werden 13.498 vacatures ingevuld door werkzoekenden uit Wallonië, terwijl dat aantal opgelopen in 2016 opgelopen was tot 16.669. In totaal werken er een goede 52.000 Walen in Vlaanderen. Waalse werkzoekenden zijn volgens NSZ ook nodig om de krapte op de arbeidsmarkt in meerdere Vlaamse regio’s op te vangen. Terwijl de werkloosheid nog steeds erg hoog blijft in Wallonië, is het aantal werklozen in bepaalde Vlaamse regio’s zo goed als tot nul herleid. Beide regio’s kunnen elkaar op dat vlak dus helpen en versterken.

deel dit