Voldoende parkeerplaatsen! – Een eis van NSZ!

Categorie Politiek
Voldoende parkeerplaatsen! – Een eis van NSZ!

Een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met twee essentiële factoren: een vlot verkeer met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de auto en voldoende parkeergelegenheden, bij voorkeur ook zoveel mogelijk gratis.
Uit onderzoek van NSZ bij de 308 Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat 46 procent onder hen geen parkeerbeleid heeft uitgestippeld. Opmerkelijk is ook dat 28 procent van de steden en gemeenten zelf aangeeft over te weinig parkeerruimte te beschikken: 30 procent in de verstedelijkte gemeenten, 25 procent in de landelijke gemeenten en 23 procent in de steden. Bovendien stellen we vast dat bij openbare werken steevast parkeerplaatsen als eerste sneuvelen. Onder het mom van verfraaiing en uit ecologische overwegingen plant men dan liever bomen en struiken. Stadsverfraaiing is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de broodnodige parkeerinfrastructuur voor de lokale handel.
NSZ ziet meer heil in het gratis kortparkeren in handelskernen. 30 procent van de gemeenten en steden laat op dit moment toe om 10 tot 15 minuten gratis te parkeren. Dat soort initiatieven speelt in de kaart van de buurtwinkels. NSZ wil dat dit in elke gemeente of stad kortparkeren wordt ingevoerd en dat de parkeertijd wordt opgetrokken naar 1 uur.

deel dit