Voer de proefperiode opnieuw in

Categorie Algemeen
Voer de proefperiode opnieuw in

Sinds 1 januari 2014 kunnen werkgevers, als gevolg van het eenheidsstatuut, geen gebruik meer maken van een proefperiode bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Dat is een zeer groot probleem voor heel wat kmo’s, want daardoor kunnen ze de geschiktheid van een pas aangeworven personeelslid niet meer nagaan. Als ze iemand ontslaan omdat hij of zij dan toch niet voldoet aan de vooropgestelde eisen van de werkvloer, moeten ondernemingen al minimaal twee weken opzeg betalen. Met de torenhoge loonlasten in ons land is dat een serieuze streep door hun rekening. Een terugkeer van de proefperiode is dus dringend nodig.

Het is niet verwonderlijk dat bedrijven nagaan hoe ze die opzeg op een legale manier kunnen omzeilen. Uit onderzoek van NSZ, dat trouwens ondersteund wordt door studies van Securex en SD Worx, blijkt duidelijk dat meer en meer bedrijven een beroep doen op contracten van bepaalde duur en interimcontracten. Dat maakt het allemaal omslachtig en in het geval van uitzendarbeid duurder, maar het is vooral heel jammer voor de tewerkstelling in ons land.

Daarom is NSZ enthousiast over een wetsvoorstel met als doelstelling om de proefperiode opnieuw in te voeren. Die zou dan twee maanden bedragen bij een contract van onbepaalde duur en één maand bij een contract van bepaalde duur. Voor het invoeren van het eenheidsstatuut bedroeg de proefperiode bij bedienden maximaal één jaar en bij arbeiders maximaal 14 dagen. Dan is die inkorting tot één à twee maanden een mooi ‘compromis à la Belge’ waarin iedereen zich zou moeten kunnen terugvinden. Op één à twee maanden tijd kunnen heel wat bedrijfsleiders al zien welk vlees ze in de kuip hebben en kunnen ze nagaan of de betrokkene een meerwaarde is voor hun bedrijf of niet.

deel dit