Voer carensdag opnieuw in en deze keer voor alle werknemers

Voer carensdag opnieuw in en deze keer voor alle werknemers

NSZ pleit ervoor om de carensdag opnieuw in te voeren. Die bestond tot eind 2013 voor arbeiders en bedienden tijdens de proefovereenkomst, maar de ondernemersorganisatie wil die dag nu invoeren voor alle loontrekkenden. Dan is de eerste dag ziekte voor rekening van de werknemer en zal al zeker de maandagziekte voor een stuk teruggedrongen kunnen worden. “In deze discussie hebben we zowel begrip voor de werkgevers als voor de artsen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Ziekteverzuim is voor ondernemingen, en zeker voor de allerkleinste, niet gemakkelijk om op te vangen, terwijl de overgrote meerderheid van de artsen nog altijd het beste voor heeft met hun patiënten en plichtsbewust en met kennis van zaken ziekteverlof voorschrijft.”

Ziekteverzuim blijft een problematisch gegeven voor heel wat ondernemingen. Zeker in micro-ondernemingen en kleine kmo’s is een afwezigheid niet gemakkelijk om op te vangen. Om onterecht ziekteverzuim en de populaire maandagziekte een halt toe te roepen, pleit NSZ ervoor om de carensdag opnieuw in te voeren, maar nu voor alle werknemers. De carensdag zorgt ervoor dat de eerste dag afwezigheid voor rekening van de werknemer zelf is en bestond tot eind 2013 voor arbeiders en bedienden tijdens een proefovereenkomst.

Wie echt ziek is, verdient volgens NSZ alle steun, maar wie wil bekomen van een drukke uitspatting moet dat voor zijn eigen rekening doen. Bovendien leert de praktijk dat kmo’s zelden controleartsen sturen omdat deze te duur zijn. Een bezoek door de controlearts kost al snel 100 euro en meer en dat is veel geld voor een micro-onderneming en kmo. Daarnaast is het voor een controlearts niet altijd eenvoudig om de arts tegen te spreken, zeker niet bij psychische kwalen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “We hebben in heel deze discussie om minder ziektebriefjes voor te schrijven begrip voor de werkgevers én voor de artsen. Een kleine onderneming die te pas en te onpas met zieke werknemers wordt geconfronteerd, komt al snel in de problemen qua continuïteit. De verzuchting om niet te overdrijven met ziekteverlof is op zich begrijpelijk, maar anderzijds weten we ook dat de overgrote meerderheid van de artsen hun werk volledig correct doet en niet zomaar ziekteverlof zal voorschrijven.”

deel dit