Vluchtelingenstroom geen bedreiging, schept kansen, zeggen kmo’s

Categorie Werk
Vluchtelingenstroom geen bedreiging, schept kansen, zeggen kmo’s

43 procent van alle kmo’s die momenteel of op korte termijn één of meerdere vacatures openstaan heeft, is bereid om hiervoor een vluchteling in dienst te nemen. Dat blijkt uit een enquête van ondernemersorganisatie NSZ afgenomen bij 729 kmo’s. Opvallend: de bereidheid om vluchtelingen in dienst te nemen, ligt gevoelig hoger in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Bovenop die 43 procent geeft nog eens 34 procent van de kmo’s die personeel zoeken aan dat ze een vluchteling zouden aanwerven wanneer die zich naargelang het gewest uit de slag trekt in het Nederlands en/of het Frans. “De verschillende regeringen in ons land moeten er dus voor zorgen dat vluchtelingen kunnen inburgeren en taalcursussen volgen. Op die manier krijgen zij veel meer kansen en kunnen ondernemingen hen ook makkelijker in dienst nemen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

27 procent van de kmo’s heeft momenteel of op korte termijn openstaande vacatures, zo blijkt uit een enquête van NSZ. 8 op de 10 kmo’s vindt het doorgaans niet gemakkelijk om de juiste man of vrouw voor een openstaande functie te strikken. Vooral aan geschoolde arbeiders, technici, chauffeurs, verkopers en weekendwerkers is er een tekort. Om die reden zien kmo’s de huidige vluchtelingenstroom niet als een bedreiging, maar wel als een kans. Van alle kmo’s die op dit moment of de komende maanden nieuwe medewerkers willen aantrekken, is 43 procent bereid om vluchtelingen in dienst te nemen. Die bereidheid ligt met 47 procent iets hoger in Vlaanderen in vergelijking met Brussel en Wallonië, waar 38 procent van de kmo’s de nodige kansen wil geven aan vluchtelingen. Dat heeft te maken met de hogere werkloosheidsgraad in Brussel en Wallonië. Kmo’s uit beide regio’s willen eerst en vooral dat het aantal werkzoekenden er significant afneemt.

Kmo’s die vluchtelingen willen aanwerven, doen dat vooral omdat ze nu sowieso geen gekwalificeerd personeel vinden (34 procent), omdat het hen niet uitmaakt of het nu een Belg of een vluchteling is die het werk doet (20 procent) en omdat ze vinden dat vluchtelingen alle kansen verdienen (20 procent). Op de vraag welke soort job kmo’s vluchtelingen kunnen aanbieden antwoordt 36 procent eerder laaggeschoolde arbeid aanbieden en 33 procent knelpuntberoepen waarvoor ze nu niemand vinden.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “De talrijke kmo’s in ons land zijn absoluut bereid om de vluchtelingen kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat is positief, want werken is een belangrijke stap in het inburgeringsproces. Bovendien valt ook op dat 34 procent van de kmo’s met vacatures die nu geen vluchtelingen willen aanwerven dat niet doet uit onwil, maar omwille van het simpele feit dat de kennis van één van onze landstalen essentieel is bij het uitvoeren van de job. Daarom verzoeken we de verschillende regeringen om alles op taal en inburgering te zetten bij de oorlogsvluchtelingen die hier toekomen. Dat zal hun kansen op de arbeidsmarkt verder vergroten en kmo’s toelaten om toch geschikte medewerkers te vinden voor moeilijk in te vullen vacatures.”

deel dit