Verlaging vennootschapsbelasting is must, maar dan graag met economisch-sociale correctie

Categorie Fiscaal
Verlaging vennootschapsbelasting is must, maar dan graag met economisch-sociale correctie

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de fiscaliteit voor ondernemingen grondig veranderen. Hij wil bedrijven laten kiezen tussen twee systemen: een vennootschapsbelasting van 34 procent met behoud van aftrekposten, zoals het nu is, of een lager tarief van 20 of 22 procent zonder aftrekken. Een waardevolle denkpiste, maar NSZ wil ook de piste van een rechtvaardiger belastingsysteem laten onderzoeken. De ondernemersorganisatie vindt dat ondernemingen die bijdragen aan de economie en werkgelegenheid creëren extra fiscaal ondersteund moeten worden. Dat kan via een degressief tarief in de vennootschapsbelasting na eerst wat gunstregimes te hebben afgeschaft. “We willen kost wat kost vermijden dat holdingstructuren, financieringsvehikels en andere lege dozen die niets bijdragen tot onze economie kunnen genieten van fiscale gunstregimes”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Want uiteindelijk draait de kleine ondernemer daarvoor op.”

NSZ is tevreden dat minister van Financiën Van Overtveldt de fiscaliteit voor vennootschappen wil hervormen. Het duaal systeem dat hij naar voren schuift, namelijk het huidig systeem van 34 procent vennootschapsbelasting met aftrekposten of een lagere vennootschapsbelasting zonder, is een goed vertrekpunt, maar verandert op zich weinig aan de misbruiken die er nu al gemaakt worden door speciale constructies, zoals holdings of financieringsvehikels, die niets bijdragen tot onze economie, maar er enkel op uit zijn om de fiscaal meest gunstige optie te kiezen. Daarom vraagt NSZ dat er eerst schoon schip wordt gemaakt in allerhande gunstregimes om vervolgens de vrijgekomen middelen naar de kmo’s te laten terugvloeien door een verlaging van de vennootschapsbelasting  voor ondernemingen die bijdragen aan de economie van dit land.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Voor ons moet de fiscaliteit voor ondernemingen een economisch-sociale toets hebben. Ondernemingen die hun winsten investeren in hun bedrijf zelf, werkgelegenheid scheppen en dus duurzaam bijdragen tot onze economie moeten een extra fiscale ondersteuning krijgen. Die extra financiële incentive verdient de overheid trouwens meteen terug en is dus perfect te verantwoorden.”

Die economisch-sociale correctie is volgens de ondernemersorganisatie perfect mogelijk door te werken met een degressief tarief in de vennootschapsbelasting. Ondernemingen die dan wezenlijk bijdragen tot onze economie, zoals de meeste micro-ondernemingen en kmo’s in ons land, betalen dan procentueel minder vennootschapsbelasting. Dat zou niet meer dan fair zijn ten opzichte van al die speciaal opgezette constructies die er enkel op uit zijn om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Uiteindelijk betaalt de goed menende ondernemer daardoor nu te veel.

deel dit