Verlaging vennootschapsbelasting is een feit

Categorie Fiscaal
Verlaging vennootschapsbelasting is een feit

De vennootschapsbelasting wordt eindelijk verlaagd vanaf 2018. Voor kmo's is er een verlaagd tarief. In 2020 betalen zij 20 procent vennootschapsbelasting op de eerste schijf winst van 100.000 euro. Nu is dat nog 20,40 procent.

  2017 2018 2020
       
Basistarief 33,99 % 29,58 % 25 %
Verlaagd KMO-tarief 24,98 % (tot 25.000 euro)
31,93 % (tussen 25.000 euro en  90.000 euro)
20,40 % (tot 100.000 euro) 20 % (tot 100.000 euro)

 

Voor de toepassing van het verlaagd tarief is vereist dat aan ten minste één bedrijfsleider/natuurlijke persoon 45.000 euro wordt uitgekeerd (vroeger was dat 36.000 euro). Indien het minimuminkomen lager ligt, moet het minstens gelijk zijn aan de belastbare winst.

deel dit