Verhoogde investeringsaftrek van 8 naar 20 procent

Categorie Fiscaal
Verhoogde investeringsaftrek van 8 naar 20 procent

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. In 2017 gold een verhoogde aftrek voor investeringen van 8 procent. In 2018-2019 wordt die aftrek tijdelijk verhoogd naar 20 procent.

Om nieuwe investeringen aan te moedigen zal de eenmalige investeringsaftrek van 8 procent worden verhoogd naar 20 procent voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dat tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen. Investeringen gedaan gedurende die twee jaren kunnen vallen onder de verhoogde aftrek van 20 procent.

deel dit