Verhoging en gelijkschakeling minimumpensioenen

Categorie Algemeen
Verhoging en gelijkschakeling minimumpensioenen

Sinds 1 april 2013 is het minimumgezinspensioen van de zelfstandigen even hoog als dat van werknemers. Bij het minimumpensioen voor alleenstaanden is er wel nog een kloof in het nadeel van de zelfstandigen die in 2016 volledig zal worden weggewerkt.

Sinds 1 april 2013 is het minimumgezinspensioen van de zelfstandigen even hoog als dat van werknemers. Het bedraagt sinds september 2015 1431 euro. Bij het minimumpensioen voor alleenstaanden is er wel nog een kloof in het nadeel van de zelfstandigen die voor NSZ zo snel mogelijk moet worden weggewerkt. Een alleenstaande zelfstandige trekt sinds september 2015 minimum 1092 euro pensioen, terwijl een alleenstaande werknemer 1145 euro aan minimumpensioen krijgt. Die kloof zal in 2016 helemaal verdwenen zijn.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een pensioen dat de zelfstandige minimaal zal krijgen,

deel dit