Verbeter de veiligheid van zelfstandigen

Verbeter de veiligheid van zelfstandigen

NSZ is een fervent pleitbezorger van een strenger vervolgingsbeleid met effectieve straffen voor overvallers, inbrekers en dieven. Zij komen er nu veel te goedkoop van af. Goed werkende snelrechtprocedures voor criminelen die zelfstandigen viseren zijn nodig zodat ze niet doodleuk achteraf opnieuw terugkomen zonder een sanctie te hebben gekregen.

Naast een meer doorgedreven lik op stuk-beleid, pleiten we voor soepelere verzekeringscriteria. Wie nu een aantal keer te kampen had met diefstal, overval of inbraak, moet een hogere verzekeringspremie betalen of krijgt stringentere contractuele voorwaarden voorgeschoteld. Vaak leidt dit tot torenhoge premies die onbetaalbaar zijn voor zelfstandigen.

deel dit