Veelvuldig smartphonegebruik op het werk grootste ergernis voor werkgevers

Categorie Werk
Veelvuldig smartphonegebruik op het werk grootste ergernis voor werkgevers

Werkgevers ergeren zich het meest aan het feit dat hun werknemers met hun smartphone bezig zijn tijdens de werkuren. Dat blijkt uit het groot personeelsonderzoek van NSZ, waaraan 835 micro-ondernemingen en kmo’s. “Bij werknemers die na de uren nog vlot bereikbaar zijn en niet vies zijn om dan af en toe te werken wordt dat door de vingers gezien, maar dat geldt niet voor werknemers die enkel en alleen hun uren kloppen”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. In dezelfde lijn: 17 procent van de werkgevers ergert zich dan weer aan werknemers die tijdens het werk met allerlei privézaken bezig zijn. “Werk en privé mogen dan wel voor bepaalde profielen steeds meer door mekaar lopen, maar dat wil niet zeggen dat alle werknemers op het werk hun eigen zin kunnen doen, want dat is diefstal van tijd en dus ook geld.”

Dat de arbeidsmarkt en de manier van werken de afgelopen jaren grondig veranderd zijn, zal niemand ontkennen. Vooral voor hoger opgeleiden en bepaalde profielen overlappen werk en privé steeds meer en wordt er een goede bereikbaarheid vereist, ook na de uren. Dat zulke werknemers op het werk zelf al eens een privéaangelegenheid regelen, wordt, indien dat binnen de perken blijft, door de vingers gezien. Dat is een kwestie van geven en nemen, maar anders is het bij de werknemers die enkel hun uren kloppen. Van hen wordt wel verwacht dat ze op het werk de hele tijd met hun arbeidstaken bezig zijn. Toch is dat, zeker met de komst van de smartphone, steeds minder vanzelfsprekend geworden. Snel even wat Facebookupdates bekijken bijvoorbeeld gaat vlot en is moeilijk zichtbaar voor de baas.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 21 procent van de werkgevers zich ergert aan werknemers die vaak met hun smartphone bezig zijn en dat deze ergernis als belangrijkste naar voren komt in een onderzoek over personeelsaangelegenheden dat NSZ voerde. “In veel traditionele sectoren zit je nog met vaste arbeidsuren, vaak ook omdat een andere optie qua arbeidsorganisatie eenvoudigweg niet gaat. Wel, dan verwachten werkgevers dat hun werknemers zich tijdens de uren enkel en alleen met hun werk bezighouden. Logisch ook, gezien de hoge loonkosten in ons land. Dan moet de productiviteit navenant zijn”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. In het verlengde daarvan geeft trouwens nog eens 17 procent van de ondernemingen aan dat ze zich het meest ergeren aan werknemers die tijdens het werk met andere privézaken bezig zijn, bijvoorbeeld veelvuldig sms’en en privételefoontjes plegen of rondsurfen op het internet en dergelijke meer.

19 procent van de werkgevers ergert zich dan weer aan het gebrek aan respect dat werknemers vertonen op de werkvloer. Dat gebrek aan respect manifesteert zich zowel naar de werkgever zelf, de collega’s of het werkmateriaal. “Dat weerspiegelt zich niet enkel op het werk, maar in de hele samenleving. De afgelopen jaren is onze maatschappij op heel wat vlakken verruwd en die evolutie heeft zich ook doorgezet op de werkvloer. Het enige wat een werkgever dan kan doen, is aan te geven dat zulk gedrag niet door de beugel kan en dat bij herhaaldelijk respectloos gedrag ontslag volgt”, legt Christine Mattheeuws.

Tot slot valt nog op dat 19 procent van de ondervraagde ondernemingen zich vooral ergert aan het veelvuldig ziek zijn van bepaalde medewerkers. Voor alle duidelijkheid: wie echt ziek is, wordt daarbij niet in overweging genomen. Het gaat hierbij om werknemers die regelmatig een snipperdag nemen of maandagziek zijn. Probleem is dat zoiets moeilijk te controleren is omdat controle-artsen, die een werkgever kan inschakelen, voor een kleine onderneming erg duur zijn, maar bovendien zelden het advies van de behandelende geneesheer tegenspreken. Een remedie tegen de maandagsziekte bestaat er volgens NSZ in om de carensdag, die voor het eenheidsstatuut gold voor arbeiders en bepaalde bedienden, nu in te voeren voor alle werknemers. Dan is de eerste dag ziekte volledig voor hun rekening en niet langer op kosten van de werkgever.

deel dit