Valse CV’s werken niet om discriminatie weg te werken

Categorie Politiek
Valse CV’s werken niet om discriminatie weg te werken

De Brusselse regering keurde een ordonnantie goed die het inspecteurs mogelijk maakt om na te gaan of bedrijven in Brussel discrimineren bij aanwervingen door te werken met mystery calls en valse cv’s. NSZ is gekant tegen deze aanpak omdat die zorgt voor extra administratie en dus ook voor extra tijd voor werkgevers. “Ondernemingen kiezen trouwens altijd voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats en zouden niet slim te werk gaan mochten ze discrimineren op basis van nationaliteit, origine, leeftijd, handicap en dergelijke meer”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Daar zullen valse cv’s heus niets aan veranderen.”

De Brusselse regering is de eerste om aan de hand van valse cv’s en mystery calls na te gaan of ondernemingen discrimineren bij aanwervingen. Die aanpak zal op 1 januari 2018 van start gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de federale regering werkt een kader uit voor een gelijkaardige aanpak. Zulke praktijken brengen volgens NSZ weinig zoden aan de dijk. Integendeel, ze zorgen voor nog meer administratieve rompslomp en extra tijdverlies voor werkgevers.

De ondernemersorganisatie vindt het overigens niet slim om als werkgever te discrimineren in het aanwervingsproces. “Wij raden ondernemingen steeds aan om resoluut te kiezen voor de kandidaat die het meest geschikt is om de job in te vullen en dat los van de nationaliteit, de origine, de leeftijd, het geslacht of de eventuele handicap van die kandidaat”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Trouwens, door de aantrekkende economie en de uittrede van de babyboomers op de arbeidsmarkt hebben we iedereen die kan en wil werken meer dan ooit nodig. Wie dan toch zou discrimineren, schiet met andere woorden in eigen voet.”

deel dit