Uplace: beslissing Vlaamse regering ronduit onbegrijpelijk

Categorie Politiek
Uplace: beslissing Vlaamse regering ronduit onbegrijpelijk

NSZ begrijpt totaal niet waarom de Vlaamse regering de ruimtelijke plannen voor Uplace toch goedkeurt en dat ondanks de ernstige bedenkingen van de Raad van State en de massale tegenkanting van verschillende belangengroepen. “Voor ons is het duidelijk: de Vlaamse regering moet koste wat kost Uplace realiseren, ook al ziet haast niemand het nut ervan in”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vast. “Deze regering luistert niet naar de Vlaming, want de Vlaming moet van Uplace niet weten.”

De Raad van State formuleerde begin dit jaar ernstige bedenkingen bij de ruimtelijke plannen van Uplace. Het was trouwens niet de eerste keer dat de Raad van State kritisch was over Uplace. Dit dossier is ondertussen al op zoveel juridische tegenkanting gestoten dat het moeilijk houdbaar blijft. En toch keurt de Vlaamse regering vandaag doodleuk de ruimtelijke plannen goed. Enkel de mobiliteitsvoorwaarden worden een beetje bijgestuurd.

NSZ vindt deze beslissing van de regering Bourgeois totaal onbegrijpelijk. Wat er ook gebeurt en hoeveel kritiek er ook komt, dat lijkt allemaal niets uit te halen. Het zijn trouwens niet enkel zelfstandigenorganisaties die Uplace een halt toeroepen, maar ook mobiliteitsorganisaties, milieuverenigingen en een pak lokale besturen (Vilvoorde, Leuven en Mechelen om de grootste te noemen). Christine Mattheeuws: “Er  bestaat met andere woorden een brede grondstroom tegen Uplace. Daarom had de Vlaamse regering beter definitief de stekker uit Uplace getrokken, want dit dossier is totaal niet meer geloofwaardig en wordt door haast iedereen weggehoond.”

deel dit