Uitkering bij ziekte vanaf dag 1

Categorie Algemeen
Uitkering bij ziekte vanaf dag 1

Een zelfstandige betaalt aanzienlijk wat bijdragen, maar wanneer hij ziek, arbeidsongeschikt of invalide wordt moet hij het zien te rooien met een beperkte, forfaitaire uitkering. Dat is niet logisch! Hogere uitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en vanaf de eerste dag ziekte is veel eerlijker.

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen zijn te laag. Die zijn immers forfaitair en staan volledig los van het inkomen dat een zelfstandige eerder verdiende. Hogere uitkeringen op basis van het eerder verdiend inkomen en dat vanaf dag één zouden veel logischer en eerlijker zijn. Bovendien zou het niet meer dan fair zijn om die uitkeringen niet te laten betalen door het sociaal statuut van de zelfstandige, maar door de algemene middelen. Men wordt immers ziek als mens, ongeacht of die persoon zelfstandige, ambtenaar dan wel werknemer is.

deel dit