Uitgebreide faillissementsverzekering

Categorie Algemeen
Uitgebreide faillissementsverzekering

De faillissementsverzekering geldt nu ook voor zelfstandigen die met overmacht geconfronteerd werden, zoals brand, beroepsallergieën of een natuurramp, en daardoor gedwongen moeten stoppen met hun activiteit. Bovendien kan een zelfstandige er ook meermaals gebruik van maken, met een maximumtermijn van 12 maanden.

Zelfstandigen kunnen sinds 1996 bij een faillissement onder bepaalde voorwaarden gedurende maximum 12 maanden een maandelijkse uitkering krijgen van 1.070,94 euro (als alleenstaande) tot 1.403,73 euro (met minstens één persoon ten laste).

Sinds het najaar van 2012 zijn die strikte voorwaarden voor een stuk versoepeld. Zo kunnen zelfstandigen nu meermaals gebruik maken van de faillissementsverzekering, weliswaar met een plafond van 12 maanden, en geldt de verzekering ook voor ondernemers die met bepaalde vormen van overmacht geconfronteerd worden en daardoor noodgedwongen moeten stoppen met hun zelfstandige activiteit. Het kan dan gaan om natuur- of landbouwrampen, brand en misdrijven, maar ook om allergieën die de uitoefening van een bepaald beroep onmogelijk maken, zoals dat regelmatig voorkomt bij bakkers, schilders of kappers.

deel dit