Tweede pensioenpijler is goede zaak, maar zelfstandigenpensioenen moeten fors stijgen

Tweede pensioenpijler is goede zaak, maar zelfstandigenpensioenen moeten fors stijgen

Zelfstandigen zonder vennootschap zullen vanaf volgend jaar eveneens een volwaardige tweede pensioenpijler kunnen opbouwen. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan een eis van NSZ. Nu kunnen enkel zelfstandigen met een vennootschap aanvullend pensioensparen via een groepsverzekering of een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat deze ongerijmdheid nu wordt weggewerkt, wil echter niet zeggen dat de gemiddelde pensioenen die zelfstandigen er niet stevig op vooruit zouden moeten gaan. Voor NSZ is het dan ook essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien.

De federale regering heeft beslist om de tweede pensioenpijler uit te breiden naar alle zelfstandigen. Nu kunnen enkel zelfstandigen met een vennootschap aanvullend pensioensparen via een groepsverzekering of een Individuele Pensioentoezegging (IPT), maar vanaf 2018 zal dat ook mogelijk zijn voor alle zelfstandigen zonder vennootschap. Die gelijkschakeling komt volgens NSZ niets te vroeg, gezien het karig wettelijk pensioen dat zelfstandigen krijgen. Een zelfstandige trekt gemiddeld een maandelijks pensioen van 857 euro, een werknemer krijgt zo’n 1200 euro en een ambtenaar zo’n 2600 euro.

Daarom blijft NSZ erop aandringen om de pensioenen van zelfstandigen verder op te trekken. De ondernemersorganisatie vindt dan ook dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar moeten toegroeien en dat dus de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen. Vermits de lonen tegenwoordig bij de overheid vaak zelfs hoger zijn dan in de privésector is het niet langer vol te houden om te pretenderen dat het hoger pensioen neerkomt op uitgesteld loon. Nu komen de zelfstandigen er qua pensioen bekaaid vanaf, terwijl ze van alle stelsels financieel het meest bijdragen aan onze samenleving. De return hiervoor moet een stuk hoger liggen.

deel dit