Twee derde ondernemingen merkt dat medewerkers die ramadan volgen minder fit en alert zijn

Categorie Werk
Twee derde ondernemingen merkt dat medewerkers die ramadan volgen minder fit en alert zijn

Vandaag begint de ramadan, de jaarlijkse vastenperiode voor moslims. Aangezien zij tijdens de ramadan gedurende de hele dag niet mogen eten en drinken, kan dat gevolgen hebben op de werking van een onderneming. Uit onderzoek van NSZ, afgenomen bij 416 micro-ondernemingen en kmo’s, blijkt dat in ondernemingen die moslims in dienst hebben 7 op de 10 de ramadan ook effectief volgen. Twee derde van de ondernemingen merkt op dat hun moslimmedewerkers tijdens die vastenperiode minder alert en fit zijn. En voor kleine ondernemingen is het niet evident om hen dan minder of lichter werk te geven. “Toch kunnen bepaalde eenvoudige ingrepen helpen in het belang van de onderneming en de medewerker in kwestie. Zo is het aan te raden om op voorhand overleg te voeren over hoe moslimmedewerkers hun werk praktisch zullen invullen tijdens de ramadan en kan het helpen om hen tijdens de middagpauze door te laten werken zodat ze vroeger huiswaarts kunnen keren”, legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, uit.

Het aantal moslims in ons land bedraagt 7 procent, goed voor een kleine 800.000 burgers. Voor hen begint vandaag de ramadan, de jaarlijkse vastenperiode, en die duurt tot 5 juli. Voor ondernemingen die één of meerdere moslims in dienst hebben heeft die vastenperiode ook een invloed. Slechts 33 procent van de micro-ondernemingen en kmo’s met moslims in dienst merkt tijdens de ramadan geen verschil op met anders, terwijl 56 procent ondervindt dat hun moslimmedewerkers minder fit en alert zijn wanneer ze fysiek werk verrichten. 11 procent merkt dat gebrek aan fitheid en alertheid ook op bij moslimmedewerkers die bureauwerk verrichten. “Onlogisch is dat niet”, weet Christine Mattheeuws. “Tijdens de ramadan mogen moslims enkel eten en drinken voor zonsopgang en na zonsondergang. Net nu de dagen het langst zijn, hebben ze dus bijzonder weinig tijd om aan te sterken.”

Er bestaan verschillende manieren om de ramadan wat draaglijker te maken voor de vastende medewerker, maar ook voor de onderneming zelf. Voorafgaandelijk overleg hierover is volgens NSZ aangewezen en 53 procent van de ondernemingen doet dat ook. Bij zwaar fysiek werk kunnen korte extra pauzes helpen om even op adem te komen, iets wat 11 procent van de werkgevers ook inplant. Vermits moslims overdag niet mogen eten en drinken hebben ze op zich geen behoefte aan een middagpauze. 35 procent van de ondernemingen staat dan ook toe dat moslimmedewerkers hun lunchpauze overslaan en doorwerken, waardoor ze ook vroeger naar huis kunnen. Dat is uiteraard nergens een verplichting, maar in nagenoeg de helft van de bedrijven merken ze dat medewerkers die de ramadan volgen lunchpauzes en andere eventuele eetmomenten sowieso skippen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat geen enkele onderneming zorgt voor minder of minder zwaar werk voor hun vastende medewerker. In 56 procent van de gevallen is dat voor de onderneming niet eens mogelijk, 44 procent van de bedrijven wil dat niet. “Ook dat is te begrijpen. De ramadan volgen is nog steeds een eigen keuze en medewerkers die dat doen tijdelijk ontzien zal voor heel wat frustratie en jaloezie op de werkvloer zorgen. En dat kan je als werkgever missen als kiespijn”, merkt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws op. Dankzij de consequente houding van de werkgevers valt het met die reacties van collega’s best mee. 67 procent van de ondernemingen zegt dat hun andere werknemers nog nooit negatief hebben gereageerd op een collega die de ramadan volgt, bij 23 werd er soms negatief gereageerd en bij 10 procent vaak.

deel dit