Toename aantal zelfstandigen is grotendeels te wijten aan bijberoepers en actieven na pensioenleeftijd

Toename aantal zelfstandigen is grotendeels te wijten aan bijberoepers en actieven na pensioenleeftijd

Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat het aantal zelfstandigen in 2017 met 2,76 procent (29.241 eenheden) is toegenomen ten opzichte van 2016. Op zich is dat goed nieuws, maar NSZ nuanceert meteen: de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensioen zorgen voor 70 procent van die toename. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep is vorig jaar met amper 1,2 procent toegenomen, de kleinste toename in jaren. “Ons land heeft nochtans nood aan meer voltijdse ondernemers”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Verbeteringen aan het sociaal statuut, de fiscaliteit en de administratieberg zijn dan ook nodig.”

Op één jaar tijd kwamen er in totaal 29.241 zelfstandigen bij, zo blijkt uit het jaarverslag van het RSVZ, goed voor een toename van 2,76 procent. Van die 29.241 extra eenheden zijn er evenwel 14.138 extra zelfstandigen in bijberoep en 6574 extra zelfstandigen die nog actief zijn na hun pensioen. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep nam in 2017 slechts met 8529 eenheden toe.

NSZ vindt het zorgwekkend dat het aantal zelfstandigen in hoofdberoep amper toeneemt. Het is duidelijk dat het voltijds ondernemerschap nog te veel mensen afschrikt. “Het sociaal statuut van de zelfstandigen is nog steeds onvoldoende aantrekkelijk, ook al werden er de afgelopen jaren significante verbeteringen aangebracht”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “De nog steeds lage zelfstandigenpensioenen, het ontbreken van een volwaardig vangnet voor wanneer het mis zou lopen en de beperkte bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid blijven zorgen voor belangrijke barrières bij mensen die aarzelen om als zelfstandige aan de slag te gaan.”

Ook de hoge personenbelasting voor zelfstandigen met een eenmanszaak zet een rem op het ondernemerschap. De vennootschapsbelasting mag dan wel verminderd worden, maar de helft van de zelfstandigen heeft geen vennootschap, wel een eenmanszaak. Een vermindering van de personenbelasting dringt zich dus op. Een ander struikelblok: de administratieve lasten die torenhoog blijven en die op beleidsvlak amper aandacht krijgen. De totale kosten van de administratieve lasten voor de ondernemingen en de zelfstandigen zijn met 2,3 procent gestegen tussen 2014 en 2016:  ze zijn gestegen van 6,64 miljard euro in 2014 tot 6,79 miljard euro in 2016, zo blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau. Zolang dat daar geen verandering in komt, zullen even weinig mensen geneigd zijn om te starten als ondernemer.

deel dit