Toename aantal zelfstandigen grotendeels dankzij vrouwelijke bijberoepers en gepensioneerden

Categorie Ondernemen
Toename aantal zelfstandigen grotendeels dankzij vrouwelijke bijberoepers en gepensioneerden

Eind maart waren er in ons land 1.038.021 zelfstandigen actief. Dat zijn er vergeleken met eind maart 2015 2,3 procent meer, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Toch is die toename vooral het werk van de vrouwelijke bijberoepers (+4,4 procent) en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensioen (+5 procent). “Het is jammer dat het aantal zelfstandigen in hoofdberoep dergelijke stijgingspercentages niet kan voorleggen, want dat zou nog beter zijn voor het duurzaam ondernemerschap in ons land”, vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Tussen maart 2015 en maart 2016 is het aantal zelfstandigen in ons land met 2,3 procent gestegen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van RSVZ-cijfers. Aan het einde van het eerste kwartaal waren er in ons land 1.038.021 zelfstandigen aan de slag, tegenover 1.014.700 zelfstandigen eind maart 2015. Tijdens die periode steeg het aantal vrouwelijke zelfstandigen (+2,6 procent) meer dan het aantal mannelijke zelfstandigen (+2,1 procent). Eind maart 2016 waren vrouwelijke zelfstandigen goed voor 34,5 procent van alle zelfstandigen in ons land.

Alleen blijft het jammer dat vrouwelijke starters te snel voor het ondernemerschap in bijberoep kiezen. Op jaarbasis nam hun aantal met 4,4 procent toe, van 89.513 vrouwelijke bijberoepers eind maart 2015 naar 93.466 eind maart 2016. Tijdens diezelfde periode nam het aantal vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep slechts met 1,9 procent toe. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “We kunnen alleen maar hopen dat de versterking van het sociaal statuut voor vrouwelijke zelfstandigen, die ingaat op 1 januari 2017 en onder meer het moederschapsverlof uitbreidt tot 12 weken en een wettelijk systeem creëert dat gepensioneerden en studenten toelaat om vrouwelijke ondernemers te helpen met de kinderen en de gezinstaken, ervoor zal zorgen dat meer vrouwen voor het voltijds ondernemerschap zullen kiezen.”

De meest opmerkelijke opmars is echter die van de actieven na pensioenleeftijd. Eind maart 2016 waren ze met 94.066, 5 procent meer dan een jaar ervoor, toen er 89.556 actieven na pensioenleeftijd waren. Die spectaculaire groei is voor een groot stuk het gevolg van het federale regeringsbeleid van de afgelopen jaren, zowel van de regering Di Rupo als de regering Michel. Sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd. Die toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd lag dus voor de hand en zal ook de komende jaren een feit zijn.

deel dit