Terreurdreiging in België: gevolgen voor kmo’s en ondernemers

Categorie Veiligheid
Terreurdreiging in België: gevolgen voor kmo’s en ondernemers

Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, is er een dreigingsniveau van terreur in België naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs en de aanwezigheid van medeplichtigen op het Belgisch grondgebied. De Veiligheidsraad heeft de beslissing genomen om een veiligheidsniveau 4 in Brussel te behouden, terwijl in het overige deel van België niveau 3 van toepassing is.

Vele diensten en evenementen zijn afgelast, de scholen in Brussel zijn gesloten en het openbaar vervoer in het centrum van Brussel is verstoord doordat er geen metro’s rijden. U vraagt zich mogelijk af wat de gevolgen zijn voor uw zaak.

Moet ik mijn onderneming sluiten?

In principe mag u blijven werken, tenzij andere berichtgeving kenbaar wordt gemaakt door de bevoegde instanties. De beslissing van de Veiligheidsraad betreft een aanbeveling waardoor u niet verplicht bent om uw onderneming te sluiten. De aanbeveling geldt vooral voor de commerciële centra en plaatsen waar toeristische aangelegenheden zijn.

U zal dan ook uw persoonlijke situatie moeten analyseren en nagaan of er een reële dreiging van terreur bestaat voor uw zaak. Daarnaast moet u er eveneens rekening mee houden dat uw werknemers en klanten hinder kunnen ondervinden door het openbaar vervoer. Tracht in de mate van het mogelijke de nodige maatregelen te nemen om uw onderneming toegankelijk te maken en de veiligheid binnen uw zaak te garanderen (bijv. aanbellen voordat klanten binnen kunnen, security plaatsen…).

Wat te doen bij een sluiting van uw onderneming?

In het geval u beslist om uw zaak tijdelijk te sluiten, raden we u aan om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Via uw website, door aanplakking op uw zaak of aan de hand van een brief kan u uw klanten de nodige informatie meedelen.

Ten aanzien van uw personeel kan u in een aanpassing van de uurroosters voorzien of afspreken om verlof op te nemen. NSZ heeft reeds contact opgenomen met de RVA om na te gaan of u zich kan beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten aanzien van uw personeel. En dat is daadfwerkelijk ook het geval voor bedrijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kan uw medewerkers dus tijdelijk werkloos stellen en dat wegens overmacht.

Wat met mijn economische schade?

Doordat de beslissing van de Veiligheidsraad enkel een aanbeveling betreft, zal u geen schadevergoeding kunnen vorderen omwille van de sluiting van uw onderneming. Indien het terreurniveau behouden blijft in Brussel, of uitgebreid wordt naar niveau 4 voor de rest van het land, zal u wel enige economische schade lijden. NSZ zal in dat het geval het nodige doen om een compensatie uit de brand te slepen.
Gelieve ons dan de omvang van uw economische schade door te geven via mail (info@nsz.be), per post (Bischoffsheimlaan 33 te 1000 Brussel) of via de telefoon (02/217.29.28).
Wij raden u in elk geval aan om alle berichtgeving via de (sociale) media en nieuwsdiensten nauwlettend op te volgen, zodat u steeds op de hoogte bent van de huidige gang van zaken.

deel dit