Succes elektronische facturatie slabakt

Succes elektronische facturatie slabakt

Vorig jaar werd ruim de helft (52,2 procent) van de verkoopfacturen tussen ondernemingen op elektronische wijze verstuurd, vooral via e-mail en dus weliswaar in veel mindere mate via een digitaal platform. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). De toename qua elektronische facturatie bleef in 2015 in ieder geval beperkt. “Wie al overtuigd is, maakt al gebruik van e-facturatie”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Veel moeilijker is het om de sceptici, waaronder een pak boekhouders, over de streep te trekken, ondanks de onmiskenbare voordelen van e-facturatie. De verhoogde fiscale aftrek die sinds kort geldt voor digitale investeringen kan hierbij zeker helpen.”

Eind 2015 verstuurden ondernemingen 8,9 procent van alle verkoopfacturen naar andere ondernemingen via een apart digitaal platform. Ten opzichte van eind 2014 gaat het om een minieme toename met 0,2 procent, zo blijkt uit cijfers van de DAV. Probleem is dat er momenteel te veel verschillende systemen naast elkaar bestaan, wat nefast is voor de duidelijkheid. Daarentegen stuurden bedrijven eind 2015 43,3 procent van hun verkoopfacturen naar andere ondernemingen via e-mail, de meeste daarvan met een PDF van de factuur in bijlage en in mindere mate met een link naar webportaal. Eind 2014 werd 39 procent van de verkoopfacturen per e-mail verstuurd. Op jaarbasis is de toename hier dus wel groter, maar facturen versturen per e-mail is en blijft minder efficiënt dan gebruik te maken van een digitaal platform voor e-facturatie. Door de hogere administratieve lasten die bij facturering per e-mail komen kijken, is de besparing groter wanneer er gewerkt wordt met een digitaal platform.

E-facturatie zorgt voor aanzienlijke besparingen. In 2015 bedroeg die besparing 53 miljoen euro, wat de totaal gerealiseerde besparing over de jaren heen op 977,5 miljoen euro brengt. Daarom is het jammer dat er in 2015 slechts een beperkte toename was van het gebruik van elektronische facturatie. De voordelen van elektronische facturatie zijn volgens NSZ onmiskenbaar: minder kosten (papier, verzendingskosten, archivering), meer veiligheid (facturen kunnen bijvoorbeeld niet onderschept en vervalst worden) en de nodige tijdsbesparing, om er slechts een paar te noemen.

Het succes en de volledige doorbraak van de elektronische factuur zullen volgens NSZ in grote mate afhangen van de overtuiging van de boekhouders. Zeker kleine ondernemingen laten zich voor alles wat facturatie betreft immers adviseren door hun boekhouder. Is die laatste enthousiast over de e-factuur, dan is de kans groot dat de ondernemer daar gebruik van zal maken. Alleen stellen we vast dat nog veel te weinig boekhouders warm lopen voor digitale facturatie. Meer nog, boekhouders staan sceptischer tegenover e-facturatie dan hun eigen klanten. Driekwart van de boekhouders blijft papieren facturen versturen. Sinds kort bestaat er een fiscale incentive die hen warm zou kunnen maken voor e-facturatie: de verhoogde fiscale aftrek van 13,5 procent voor digitale investeringen. Die geldt sinds het aanslagjaar 2016 of voor investeringen gedaan in 2015, maar is nog veel te weinig gekend. “Door zowel te sensibiliseren rond elektronische facturatie als deze verhoogde fiscale aftrek zou de overheid twee vliegen in een klap kunnen slaan en beide de nodige duwtjes in de rug te geven”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit