Studenten kunnen vanaf 2017 gedurende 475 voordelige uren werken

Categorie Werk
Studenten kunnen vanaf 2017 gedurende 475 voordelige uren werken

Vanaf volgend jaar zullen studenten per jaar gedurende 475 uren aan een voordelig RSZ-tarief mogen werken. Dat heeft de federale regering vandaag beslist. Momenteel mogen studenten gedurende 50 dagen een voordelig RSZ-tarief werken, maar dat beantwoordt niet aan de realiteit in meerdere sectoren. NSZ is dan ook tevreden dat er een regeling komt in uren in plaats van dagen, maar betreurt wel dat er niet gekozen werd voor de maximale piste van 550 voordelige uren. In bepaalde sectoren zijn werkdagen van 11 uur immers toegelaten en wanneer men dat aantal uren vermenigvuldigt met de huidige 50 voordelige dagen bedraagt het eindtotaal 550 uren.

Dat studentenarbeid vanaf 1 januari 2017 in uren wordt geregeld in plaats van in uren vindt NSZ absoluut een goede zaak. Uit onderzoek van de ondernemersorganisatie bleek immers dat 8 op de 10 ondernemers daar vragende partij voor waren. De federale regering heeft vandaag met de 475 uren voor een compromis à la Belge gekozen, want er lagen twee scenario’s op tafel: één waarbij men uitging van 400 voordelige uren en een ander met 550 uren waarbij studenten aan een gunstig RSZ-tarief kunnen werken.

Op zich is NSZ tevreden met de beslissing van de federale regering, maar tegelijkertijd mocht het dus ook iets meer zijn. In  bepaalde sectoren (horeca, rusthuizen,…) kunnen werknemers tot maximum 11 uur per dag werken en is dat ook vaak realiteit. In die zin had de federale regering moeten kiezen voor 550 voordelige uren omdat die regeling het best tegemoet komt aan de verzuchtingen van een aantal sectoren. Een student die nu gedurende 50 dagen per jaar (aan 11 uur per dag) werkt, moet voor dezelfde hoeveelheid werk volgend jaar kunnen beschikken over een contingent van 550 voordelige uren. Die 475 uren volstaan voor hem dus niet.

deel dit