Steeds meer zelfstandigen vragen een afbetalingsplan bij de fiscus voor de betaling van hun personenbelasting

Steeds meer zelfstandigen vragen een afbetalingsplan bij de fiscus voor de betaling van hun personenbelasting

In 2016 en 2017 vroegen aanzienlijk meer zelfstandigen een afbetalingsplan aan voor het betalen van hun personenbelasting. Hoewel de economie de laatste jaren aantrok, blijkt een deel van de zelfstandigen daar totaal geen vruchten van te hebben geplukt. Zij hebben tijdens de crisisjaren hun reserves opgebruikt om hun bedrijf draaiende en hun personeel werkende te houden en kregen de laatste jaren een terugslag. Daarnaast speelt ook de beperkte financiële geletterdheid van een aantal zelfstandigen een rol. Dat is één van de kernproblemen die geconstateerd werd door Boost2Success, een project van NSZ en de Vlaamse regering om ondernemers gratis te adviseren, op te leiden en te coachen. NSZ raadt alle ondernemers dan ook aan om zich te laten bijstaan en doorlichten. Levenslang leren is ook voor hen een must.

Vorig jaar hadden 6 procent meer zelfstandigen een afbetalingsplan voor het betalen van hun personenbelasting dan vijf jaar eerder, in 2013. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Het aantal afbetalingsplannen voor deze belasting ligt gevoelig hoger in 2016 en 2017.

Op papier lijkt het vreemd dat zelfstandigen meer moeilijkheden hadden met het betalen van de personenbelasting in 2016 en 2017 aangezien beide jaren gekenmerkt werden door het einde van de financieel-economische crisis en door de economische heropleving. Heel wat zelfstandigen zijn echter niet zonder kleerscheuren uit die crisisperiode geraakt. Ze hielden dan wel stand, maar moesten daarvoor vaak hun reserves aanspreken. Gevolg daarvan is dat ze het na het wegebben van de crisis nog steeds bijzonder moeilijk hebben, met onder andere meer afbetalingsplannen tegenover de fiscus als gevolg.

Feit is jammer genoeg ook dat ondernemers vaak nog te weinig beschikken over voldoende vaardigheden om de financiële toestand van hun onderneming zelf in te schatten aan de hand van de cijfergegevens. Ook al kunnen ze daar op zich weinig aan doen omdat ze zich focussen op hun ‘core business’, is financiële geletterdheid nochtans van groot belang. Bij elke bedrijfsmatige beslissing zou een ondernemer moeten onderzoeken of de onderneming de risico’s aankan en of het wel het geschikte moment is om die beslissing daadwerkelijk te nemen. Die onvoldoende financiële en boekhoudkundige kennis blijkt ook één van de belangrijkste pijnpunten bij Boost2Success, een project dat NSZ samen met Securex, Atradius, BNP Paribas Fortis, KVABB en Multiple Choice voert in opdracht van de Vlaamse regering om ondernemingen door te lichten, te adviseren en te coachen. Op twee jaar tijd lichtte Boost2Success 2748 ondernemingen in Vlaanderen door en zorgden de medewerkers voor advies en coaching.

deel dit