Steeds meer handelaars verspreiden beelden van criminele feiten in hun zaak

Categorie Veiligheid
Steeds meer handelaars verspreiden beelden van criminele feiten in hun zaak

9 procent van de handelaars die beelden hebben van een crimineel feit dat zich in hun zaak heeft afgespeeld, plaatst deze beelden op YouTube, Facebook en andere sociale media. Zelfs al is dat niet toegelaten, merkt NSZ op één jaar tijd een stevige toename van handelaars die dat doen. 6 procent hangt dan weer een duidelijke afdruk van de crimineel in kwestie op in de zaak. Dat alles blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 481 handelaars hebben deelgenomen. Bovendien vindt de overgrote meerderheid van de handelaars dat het wel toegelaten zou moeten zijn om beelden van criminele feiten te kunnen verspreiden. Daarom herhaalt NSZ haar vraag aan de federale politie om zulke beelden via hun website te verspreiden, liefst doorzoekbaar per stad of gemeente. Deze optie is het meest voordelig voor alle betrokken partijen.

In 2015 verspreidde 9 procent van alle handelaars die over camerabeelden beschikten van één of meerdere criminele feiten, zoals winkeldiefstal, inbraak, overval, malafide reclamewervers en vandalisme, deze beelden via YouTube, Facebook en andere sociale media. In vergelijking met een gelijkaardige studie van NSZ voor het jaar 2014 gaat het om een stevige toename: in 2014 verspreidde ‘nog maar’ 6 procent van de getroffen handelaars dergelijke beelden online. Het is een duidelijk teken dat steeds meer handelaars vinden dat zulke criminelen er nu te gemakkelijk van af komen. Daarentegen is het aantal handelaars dat affiches uithangt met afbeeldingen van criminelen amper toegenomen tussen 2014 en 2015: van 5 procent in 2014 naar 6 procent in 2015.

Het verspreiden van zulke beelden mag volgens de privacywet echter niet. Indien de crimineel een klacht indient tegen de handelaar die beelden verspreidt, kan de rechter de handelaar sanctioneren. Maar liefst 84 procent van de handelaars begrijpt dat niet en vindt dat beelden van criminele acties verspreid moeten kunnen worden. Uiteraard is het wel toegelaten om die beelden aan de politie te bezorgen. Zij verspreiden soms zulke beelden als opsporingsberichten.

NSZ herhaalt nu haar vraag om zulke ingestuurde beelden van diefstal, inbraak, overval en zo meer automatisch op de website van de federale politie kunnen geplaatst worden. Indien die webpagina dan vlot doorzoekbaar is per locatie en per sector kunnen handelaars snel nagaan of ze in hun stad, gemeente of regio op de hoede moeten zijn voor bepaalde figuren. Uiteraard moet het dan gaan om duidelijke beelden waarop de crimineel goed herkenbaar is, anders zouden sommige beelden voor verwarring kunnen leiden. “Eind januari hebben we de problematiek nogmaals aangekaart bij de federale politie, maar tot nu toe zonder gevolg. Dat is bijzonder jammer voor de getroffen handelaars die in de politie vooral een bondgenoot willen zien”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit