Steeds meer Belgen combineren twee jobs en zijn zelfstandige in bijberoep

Steeds meer Belgen combineren twee jobs en zijn zelfstandige in bijberoep

De afgelopen vijf jaar is het aantal zelfstandigen in bijberoep meer dan dubbel zo snel gestegen als het aantal zelfstandigen in hoofdberoep. Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal bijberoepers met 10.6 procent, terwijl het aantal hoofdberoepers tijdens diezelfde periode slechts met 4 procent is gestegen. Het aantal mensen dat op die manier twee jobs combineert, nam de afgelopen jaren dus aanzienlijk toe. Toch kiezen de meeste zelfstandigen in bijberoep voor dat statuut om een hobby of een passie te vervullen. 17 procent kiest ervoor uit financiële overwegingen. “Toch is en blijft het jammer dat de Vlaamse regering geen financiële stimulans geeft om zelfstandigen in bijberoep aan te sporen om hoofdberoeper te worden”, betreurt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “De Waalse regering doet dat al jaren met het ‘Plan Airbag’.”

Uit cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ), blijkt duidelijk dat het aantal zelfstandigen in bijberoep de afgelopen jaren veel sterker gegroeid is dan het aantal zelfstandigen in hoofdberoep. Enkel in 2015 is de toename van het aantal hoofdberoepers licht hoger dan hun collega’s in bijberoep.

Uit onderzoek dat NSZ samen met HR dienstverlener Securex en boekhouderfederatie KVABB voerde bij 826 zelfstandigen in bijberoep bleek dat 4 op de 10 hun ondernemerschap in bijberoep zijn opgestart uit passie, terwijl een kwart dat deed als hobby. Nog geen vijfde van alle bijberoepers koos voor dat statuut uit financiële motieven. De keuze voor een bijberoep blijkt dus in het merendeel van de gevallen een positieve keuze te zijn eerder dan een noodzakelijke.

Toch is en blijft het jammer dat slechts weinig zelfstandigen in bijberoep de stap naar het hoofdberoep durven te zetten. Nog geen kwart van alle bijberoepers (23 procent meer bepaald) overweegt om zelfstandige in hoofdberoep te worden. Hoofdreden daarvoor: de financiële stabiliteit die ze uit hun andere, vaste baan halen. Daarom pleit NSZ er al lang voor om bijberoepers die voltijds ondernemer willen worden een financieel duwtje te geven in het begin. In Wallonië doet de Waalse regering dat nu al een aantal jaren met hun ‘Plan Airbag’. Daardoor krijgen bijberoepers die de stap naar het hoofdberoep wagen een financiële incentive van 12.500 euro en dat gespreid over twee jaren. Ook Vlaanderen moet volgens NSZ dringend werk maken van zulke hefbomen. Die hoeven zelfs niet noodzakelijk financieel te zijn. Gerichte en multidisciplinaire adviesverlening voor die beroepsgroep kan al voldoende zoden aan de dijk brengen.

Ook al wil NSZ vooral dat meer zelfstandigen in bijberoep kiezen voor hun activiteit in hoofdberoep, blijft een betere sociale bescherming van bijberoepers ondertussen wel nodig. De ondernemersorganisatie wil met andere woorden dat ook zelfstandigen in bijberoep voortaan pensioenrechten kunnen opbouwen. Het is niet meer dan fair. Nu merken we dat bijberoepers wel sociale bijdragen betalen, maar toch geen enkel sociaal recht opbouwen. Dat kan eigenlijk niet.

deel dit