Statiegeld op blikjes en plastic flessen: geen platte invoering van statiegeld met terugname door de sector

Categorie Algemeen
Statiegeld op blikjes en plastic flessen: geen platte invoering van statiegeld met terugname door de sector

De Vlaamse regering moet eerst grondig de problematiek bestuderen alvorens te overwegen statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, dat zegt NSZ naar aanleiding van de oproep van milieu-organisaties om statiegeld aan te rekenen op PET-flessen. En als dan toch statiegeld wordt ingevoerd op PET-flessen en blikjes, plaatst dan statiegeldmachines op openbare plaatsen en eventueel containerparken. We moeten het de consument zo gemakkelijk mogelijk maken en de handelaar niet opzadelen met onhaalbare extra kosten, klinkt het bij NSZ. Als we de statiegeld invoeren en de machines enkel plaatsen op openbare plaatsen en eventueel containerparken dan kan de consument om het even wanneer het leeggoed terugbrengen zelfs na de gebruikelijke openingsuren van de winkel. Bovendien moet de consument niet verlegen zitten dat hij op moment van de teruggave geen nieuwe producten wil kopen. NSZ blijft zich verzetten om het leeggoed tegen statiegeld terug te brengen bij de handelaar. We willen nog overwegen om de extra rompslomp van het aanrekenen en het doorstorten van het statiegeld bij de aankoop toe te staan. Maar het terugbrengen van het leeggoed bij de handelaar is simpelweg onhaalbaar voor de kleinhandel omdat ze er de stockageruimte niet voor hebben en we de handelaar opzadelen met extra personeelskosten.
Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties, pleit voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. Ondernemersorganisatie NSZ roept de Vlaamse regering op om de proefprojecten grondig te bestuderen en de betrokken actoren te horen alvorens stappen te ondernemen. Uit de gegevens van Fost Plus blijkt dat blikjes en plastic flessen slechts een beperkte fractie vormen van het ingezamelde zwerfvuil. Het probleem van zwerfvuil zal met de invoering van statiegeld dus niet van de baan zijn. Komt er nog bij dat elk gewest in België riskeert zijn eigen statiegeld te bepalen en dat België door de invoering van het statiegeld een bijkomend concurrentienadeel met Frankrijk binnenhaalt. Dranken zijn er nu al goedkoper, maar door het statiegeld wordt het nog voordeliger om als Belg net over de Franse grens allerlei dranken aan te kopen. Gevolg: verdere omzetdalingen voor handelaars in Vlaanderen, zeker in de grensstreek. Bovendien wijst de ondernemersorganisatie erop dat men er in Nederland, waar er al statiegeld wordt aangerekend op petflessen, aan denkt om daarvan af te stappen wegens te ingewikkeld en te duur.

Bovendien dient ook strenger opgetreden worden tegen de echte vervuiler van zwerfafval, te meer dat België in vergelijking met andere Europese landen het goed doet en er geen ander beleidsmaatregelen moeten worden ingevoerd maar wel strenger moet worden opgetreden om onze goede positie in Europa te behouden.

Als de Vlaamse regering dan toch kost wat kost het statiegeld wil invoeren op drankblikjes en plastic flessen stelt NSZ een compromis à la Belge voor. Om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken en de handelaar niet op te zadelen met problemen van stockage, willen we overwegen om de handelaars het statiegeld te laten aanrekenen en door te storten bij de aankoop, wat sowieso een extra administratieve rompslomp is maar het terugbrengen zou moeten gebeuren op openbare plaatsen en containerparken. Zwerfvuil is een maatschappelijk probleem en het is niet eerlijk om de handelaars op te zadelen met de stockage ervan. Als de regering echt gelooft dat consumenten de discipline zullen hebben om het leeggoed terug te brengen of anderen het leeggoed langs de weg zullen oprapen, dan moeten we het de consumenten zo gemakkelijk mogelijk maken door hen op om het even welk moment van de dag toe te laten het leeggoed te kunnen deponeren op openbare plaatsen en eventueel ook containerparken. Zo moet de consument of de gelukkige vinder niet verlegen zitten dat hij geen nieuwe producten aankoopt bij de handelaar. Ook voor de handelaar biedt het voordelen omdat hij dan niet opgezadeld wordt met stockageproblemen en extra personeelskosten.

deel dit