Spijker het vervangend ondernemerschap grondig bij

Categorie Algemeen
Spijker het vervangend ondernemerschap grondig bij

Het systeem van vervangend ondernemerschap is in juli 2010 ingevoerd, maar is een maat voor niets geworden. Op dit moment zijn slechts een handvol kandidaat-vervangers geregistreerd. Toch wil een ruime meerderheid van de zelfstandigen dat er een goed werkend systeem van vervangend ondernemerschap komt. Daarom moet het huidig systeem grondig bijgespijkerd worden.

74 procent van alle ondernemers vindt een stelsel van vervangend ondernemerschap nodig en 46 procent zou er ook effectief gebruik van maken. Er is met andere woorden een solide draagvlak voor een systeem van vervangend ondernemerschap, maar dan moeten er op verschillende fronten aanpassingen gebeuren. Ten eerste moet er komaf gemaakt worden met het huidige register dat nu gelinkt is aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Een vlot toegankelijke database met online inschrijvingsmogelijkheid die los staat van de KBO, maar beheerd wordt door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen) en die van overal toegankelijk is en alle nodige informatie in één oogopslag bevat is daarbij het uitgangspunt.

Ook is het zo dat op dit moment elke kandidaat-vervanger, naargelang hij al dan niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, een bedrag van 30 of 77 euro moet betalen om toe te treden tot het vervangersregister. Dat is volgens NSZ niet meteen het geknipte signaal om veel kandidaten warm te maken voor dit initiatief. Indien de vervangersdatabase losgekoppeld wordt van de KBO is een inschrijvingskost evenwel niet meer nodig.

Ook het feit dat vervangers continu onderworpen zijn aan sociale bijdragen blijkt een struikelblok te zijn. Wie bijvoorbeeld nu een zelfstandige vervangt en vervolgens maandenlang geen opdracht meer heeft, moet toch sociale bijdragen betalen voor één kwartaal. Dat vormt een ernstige belemmering. Daarom stelt NSZ voor om vervangers het statuut van occasionele helper te geven. Occasionele helpers mogen maximum 90 dagen werken, maar moeten geen bijdragen betalen. Een andere hindernis bestaat erin dat vennootschappen uitgesloten zijn van het register van vervangende ondernemers. Het geldt enkel voor natuurlijke personen. Zo wordt het aanbod al sterk gelimiteerd. Naast de aanpassingen aan het systeem zelf, is daarnaast ook een grootschalige promotiecampagne nodig.

deel dit