Sperperiode voor kerstbomen? Staaltje van betutteling

Categorie Handel
Sperperiode voor kerstbomen? Staaltje van betutteling

De verkoop van kerstbomen begint steeds vroeger. Daarom gaan er stemmen op om een sperperiode in te voeren voor kerstbomen en de aanloop naar Kerstmis tot twee weken te beperken. “Absurd”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “De consument zal wel zelf bepalen wanneer hij een kerstboom in huis wil halen en de handelaar speelt in op die vraag.” Overigens bestaat er sinds 2000 een deontologische code, die tot stand kwam na overleg tussen de middenstands- en consumentenorganisaties, en die bepaalt dat er voor 1 november geen promoties, reclamecampagnes of symbolen i.v.m. Kerstmis mogen worden gebruikt. Dat volstaat.

We halen met zijn allen steeds vroeger een kerstboom in huis, zo merken tuincentra op. Ongehoord, volgens sommigen en die stemmen pleiten meteen voor een sperperiode voor de verkoop van kerstbomen. Kerstbomen zouden volgens hen het best pas twee weken voor Kerstmis verkocht mogen worden. Zo’n sperperiode is volgens NSZ nergens voor nodig. Het is immers de consument die bepaalt wanneer hij een kerstboom in huis wil halen. Handelaars zullen steeds inspelen op die vraag en kerstbomen aanbieden wanneer de eerste consumenten daarom vragen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Bovendien bestaat er sinds 2000 een weliswaar niet-bindende deontologische code met aanbevelingen rond feesten als Sinterklaas en Kerstmis. In die code staat onder meer dat de fysieke aanwezigheid van de kerstman of de aanwezigheid van symbolen die naar Kerstmis verwijzen, zoals de kerstboom, niet mag voor 1 november.” Voor NSZ volstaat die gedragscode ruimschoots. Het kan absoluut de bedoeling niet zijn om die in een afdwingbare wet te gieten. Nogmaals, het is de consument die bepaalt wanneer de kerstsfeer voor hem mag losbarsten. Handelaars gaan enkel in op die vraag langs consumentenzijde.

deel dit