Sperperiode moet blijven

Categorie Handel
Sperperiode moet blijven

Indien de sperperiode wordt afgeschaft, vallen de facto de solden ook weg en zal dat nadelig zijn voor de handelaar, maar ook voor de consument omdat die hierdoor niet meer zal kunnen zien of het om echte kortingen gaat of niet. NSZ wil de sperperiode behouden en pleit voor richtlijnen die duidelijk de puntjes op de i zetten over wat mag en niet mag. Er moet duidelijk afgebakend worden hoe lang de periode duurt dat een bepaalde prijs moet worden aangehouden. Tegelijkertijd moeten daar controles op gebeuren met sancties voor handelaars die zich daar niet aan houden. “Op die manier krijgt de kleinhandel nog kansen én kan ook de consument niet misleid worden”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Federaal minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wil de sperperiode afschaffen. Dat vindt NSZ allesbehalve een goed voorstel. De sperperiode zorgt er immers voor dat  grote ketens niet de hele tijd kortingen kunnen geven en ze beschermt dus tegelijkertijd de kleinhandel in de ratrace naar permanente kortingen. Indien de sperperiode wegvalt, verdwijnen ook de solden en zal de consument dus ook niet langer kunnen uitmaken of kortingen wel echte kortingen zijn of dat het eerder om artificiële koopjes gaat. De deur naar misleiding wordt dan helemaal opengezet.

NSZ wil de sperperiode behouden en pleit ervoor om duidelijke richtlijnen op te stellen over wat mag en niet mag. Zo moet er onder meer duidelijk afgebakend worden hoe lang de periode is dat eenzelfde prijs moet worden gehanteerd alvorens er kortingen kunnen worden gegeven. Daaraan gekoppeld moeten duidelijke controles ervoor zorgen dat alle handelaars zich aan die periode houden. Wie zich daar dan niet aan houdt, moet gesanctioneerd worden.

Die richtlijnen zijn voor NSZ essentieel om de kleinhandel de nodige kansen te geven. Detailhandelaars kunnen niet de hele tijd kortingen geven, hun winstmarges zijn daarvoor te beperkt. Bovendien zijn duidelijke richtlijnen ook in het voordeel van de consument, want die kan dan goed vergelijken of een bepaalde korting echt of kunstmatig is. “Sowieso zijn er steeds bepaalde regels nodig om de handelaar en de consument te beschermen”, benadrukt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit