Solide compensaties voor de witte kassa

Solide compensaties voor de witte kassa

De federale regering heeft recent een aantal compensatiemaatregelen goedgekeurd die ten laatste op 1 januari 2016 in werking zullen treden, maar die volstaan niet. NSZ blijft aandringen op een verdere structurele loonlastenverlaging naar 25 procent op het nettoloon voor alle vaste krachten in de horeca en dat vanaf het eerste werkuur, aangevuld met een btw-verlaging naar 6 procent op voeding en drank.

Alle horecazaken die meer dan 10 procent van hun omzet halen uit het serveren van bereide maaltijden moeten vanaf 1 januari 2016 verplicht de witte kassa gebruiken. De federale regering engageerde zich om gelegenheidsarbeid in de sector op trekken, meer overuren mogelijk te maken en flexi-jobs in te voeren.

Voor de vaste krachten in de sector is er tot nu toe nog niets voorzien. Daarom wil NSZ dat de federale regering ook twee sociale maatregelen neemt die de vaste horecamedewerkers ten goede komen, aangevuld met een fiscale ingreep. Zo is een verdere structurele loonlastenverlaging naar 25 procent die niet gebonden is aan voorwaarden een must om de sector de nodige overlevingskansen te geven. Bovendien moet die lastenverlaging ook gelden voor deeltijdse werknemers, wat niet het geval is met de lastenverlaging die al toegekend werd door de vorige federale regering. Deeltijdse arbeid komt in de horeca immers vaak voor. Tot slot moet de btw verlaagd worden naar 6 procent en dat zowel op dranken als voeding.

deel dit