Solidariteit tussen zelfstandigen onderling blijft groot

Categorie Sociaal
Solidariteit tussen zelfstandigen onderling blijft groot

Oudere zelfstandigen durven al eens te opperen dat de solidariteit tussen zelfstandigen onderling aan het verdwijnen is, maar daar is in de praktijk weinig van aan, zo blijkt uit een onderzoek van NSZ waaraan 709 zelfstandigen deelnamen. Zo vinden 7 op de 10 zelfstandigen het heel belangrijk om hun aankopen bij andere zelfstandigen te doen en laten ze de grote ketens zoveel als mogelijk links liggen. Driekwart van de zelfstandigen laat ook reclame toe voor andere zelfstandigen toe in hun eigen zaak en ruim één derde is ooit al ingesprongen voor een zelfstandige die zijn activiteit niet kon vervullen door een ongeval of een ziekte. “Die gezonde reflex om elkaar te ondersteunen bestaat dus nog wel degelijk bij de grote meerderheid van zelfstandigen. Een geluk, want die wederzijdse steun is ook belangrijk om te kunnen overleven als zelfstandige”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Een aspect dat dikwijls vergeten of onderbelicht wordt, is de solidariteit die er heerst onder zelfstandigen. Niet dat het gaat om één homogene groep die er overal hetzelfde over denkt, maar zelfstandigen zullen er wel alles aan doen om andere zelfstandigen te ondersteunen of te helpen waar nodig. Die vorm van solidariteit blijkt nog niet fel te zijn afgezwakt, zo geeft een onderzoek van NSZ, waaraan 709 ondernemers hebben deelgenomen, aan. 81 procent van alle zelfstandigen heeft allereerst al veel contact met andere zelfstandigen, vooral omdat veel van hun kennissen, vrienden en familieleden ook actief zijn als zelfstandige, maar ook binnen een lokale middenstandsvereniging, om gezamenlijke evenementen te organiseren of om het jaarlijks verlof op mekaar af te stemmen zodat bijvoorbeeld niet alle bakkers in een gemeente tijdens dezelfde periode gesloten zijn.

71 procent vindt het ook heel belangrijk om als zelfstandige steeds bij een andere zelfstandige aankopen te doen. Pas wanneer het echt niet anders kan omdat die producten nergens te vinden zijn bij een zelfstandige of zeer sporadisch zal een zelfstandige pas aankopen doen bij grote ketens. “Hartverwarmend”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws dat. “De afgelopen jaren kwamen er immers steeds meer ketens bij, vaak in aparte zones aan de rand van het gemeente- of stadscentrum, en verdwenen er steeds meer kleinhandelaars in de centra zelf. Daarom is het positief dat andere ondernemers die kleinhandelaars trouw blijven.”

De overgrote meerderheid van de zelfstandigen deinst er ook niet voor terug om andere zelfstandigen te promoten, zo blijkt verder uit het onderzoek. 94 procent van de zelfstandigen verwijst zijn of haar klanten door naar andere zelfstandigen wanneer ze een bepaald product zelf niet in de aanbieding hebben, terwijl 75 procent reclame (visitekaartjes, flyers, brochures, affiches, …) voor andere zelfstandigen toelaat in hun eigen zaak. Verder blijkt nog dat 36 procent van alle zelfstandigen ooit al eens ingesprongen is voor een collega-zelfstandige wanneer die om een bepaalde reden (ziekte, ongeval, familieproblemen,…) zijn zaak niet kon openhouden. Op de koop toe zou nog 61 procent dat ook doen, maar werd het hen nog niet gevraagd. “Slechts 3 procent van de zelfstandigen zou dus niet inspringen voor een collega in nood. Bij werknemers en ambtenaren zou dat laatste percentage sowieso veel hoger liggen”, is NSZ-voorzitter Mattheeuws ervan overtuigd. “De maatschappij mag dan wel steeds individualistischer worden, maar tussen zelfstandigen onderling blijft er een aparte band bestaan. Dat is uitstekend, want als in België de 1 miljoen zelfstandigen elkaars producten en diensten aanschaffen zorgt dat voor hogere overlevingskansen voor hun activiteiten.”

deel dit