Sociale bijdragen anders berekend

Categorie Algemeen
Sociale bijdragen anders berekend

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen is sinds begin 2015 een feit. Tot eind 2014 moesten zelfstandigen sociale bijdragen betalen op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden. Sinds begin 2015 worden de bijdragen berekend op het “geschatte” inkomen van het lopende jaar zelf.   Zelfstandigen met een uitzonderlijk laag of hoog beroepsinkomen kunnen hun sociale bijdragen laten berekenen op basis van de lage/hoge inkomsten van het jaar zelf indien ze daar zelf vragende partij voor zijn en indien ze die lagere of hogere inkomsten kunnen aantonen.

Zelfstandigen hebben nu dus de mogelijkheid om de betaling van hun sociale bijdragen aan te passen aan de evolutie van hun inkomsten, maar ze zullen die vermindering van inkomsten wel moeten kunnen bewijzen aan hun sociaal verzekeringsfonds. Het gaat dus niet om een automatisch proces: zelfstandigen moeten om in aanmerking te komen voor een aanpassing van hun sociale bijdragen bewijzen over dalende inkomsten (bijv. verlies van een belangrijke klant, ziekte, zwangerschap, overgang naar nevenactiviteit, …)  kunnen voorleggen..

Voor NSZ is het duidelijk dat deze berekeningswijze slechts een tussenstap kan zijn naar een ander systeem, waarbij de sociale bijdragen steeds en zonder voorwaarden berekend worden op basis van de inkomsten van het jaar zelf. Uit een grootschalige enquête, georganiseerd door de toenmalige minister van Middenstand Sabine Laruelle, bleek trouwens dat ruim driekwart van de zelfstandigen gewonnen is voor een dergelijke berekeningswijze.

deel dit