Schaf lokale pestbelastingen af

Categorie Fiscaal
Schaf lokale pestbelastingen af

Lokale pestbelastingen en anti-economische taksen moeten worden afgeschaft. Groei en ondernemerschap moeten worden aangemoedigd, maar nu worden zelfstandigen en ondernemers die willen doorgroeien teveel gehinderd door allerlei lokale anti-economische maatregelen en belastingen.

Gemeenten kunnen naar eigen goeddunken gemeentebelastingen opleggen die ondernemers rechtstreeks viseren, zoals bijvoorbeeld belastingen op de verspreiding van reclamedrukwerken, taksen voor lichtreclame en aanplakborden, belasting op vestigingen en kantooroppervlakten, belasting op uitstallingen, drijfkracht en hefkracht, onroerende voorheffing, belasting op tewerkstelling en zo meer. Indien gemeentebesturen een ondernemingsgezinde gemeente of stad willen, beperken ze dat type belastingen best tot een strikt minimum. NSZ roept alle steden en gemeenten op om deze anti-economische taksen af te schaffen.

deel dit