Schaf de maaltijd- en ecocheque af

Categorie Algemeen
Schaf de maaltijd- en ecocheque af

Het afschaffen van dergelijke cheques is een administratieve vereenvoudiging waar iedereen mee gediend is. Het betekent minder rompslomp voor werkgever, werknemer en handelaar.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft een kostenanalyse (van de administratieve lasten en de werkelijke kosten) gemaakt over de maaltijdcheque en ging daarbij uit van drie mogelijke varianten: de papieren maaltijdcheque, de digitale maaltijdcheque en de afschaffing van de maaltijdcheque en de vervanging ervan door een extra lijn op de loonfiche. De studie is duidelijk. Werkgevers winnen er jaarlijks 99 miljoen euro bij, handelaars jaarlijks 78 miljoen wanneer men kiest voor de extra lijn op de loonfiche en dus de afschaffing van de papieren en elektronische maaltijdcheque.

Uit deze studie van de DAV blijkt dus duidelijk dat het afschaffen van de maaltijdcheque de goedkoopste optie is. Niet alleen voor werkgevers en handelaars, maar ook voor werknemers trouwens. NSZ is al een hele tijd fervent voorstander van de schrapping van de maaltijdcheque, zelfs nu die weldra enkel in elektronische vorm beschikbaar zal zijn. De tegenwaarde van de cheque kan dan geboekt worden als een netto vergoeding op de loonbrief onder de noemer ‘maaltijdvergoeding’. Werknemers en werkgevers moeten hierop dan geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. Werknemers hoeven dus geen eurocent minder te verdienen.

Voorstanders van de maaltijdcheques beweren dat een extra lijn op de loonbrief gepaard zou gaan met een verlies voor de Belgische handel, aangezien werknemers dan niet meer verplicht zijn om voeding aan te kopen en al evenmin bij Belgische handelaars. Wat die voorstanders vergeten, is dat voeding voor iedereen een basisbehoefte is die dagelijks moet worden ingevuld en geen luxeproduct. ‘Believers’ van maaltijdcheques vrezen ook dat met een extra lijn op de loonbrief de sociale zekerheidsvoordelen op elk moment kunnen worden teruggeschroefd door de regering, maar dat is al evenzeer mogelijk met de huidige maaltijdcheque.

deel dit