Ruim driekwart van de handelaars wil niet elke zondag open kunnen zijn

Categorie Handel
Ruim driekwart van de handelaars wil niet elke zondag open kunnen zijn

77 procent van de kleinhandelaars vindt het helemaal geen goed idee om winkels de mogelijkheid te geven om elke zondag de deuren te openen. Dat blijkt uit een onderzoek van NSZ waaraan 755 detailhandelaars uit de meest diverse sectoren hebben meegewerkt. Nochtans gaan er op politiek vlak, vanuit Open VLD, stemmen op om winkels de mogelijkheid te geven om elke zondag open te zijn. “Dat zal niet leiden tot een extra omzet voor handelaars, maar wel tot een verschuiving van de economie”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Bovendien is het gezien de enorm gestegen populariteit van het webwinkelen contradictorisch om de zogenaamde stenen winkels meer of langer te laten open zijn.”

Het concept ‘zondagsrust’ geraakt steeds meer in de verdrukking. Een aantal steden en gemeenten besliste onlangs nog om bijvoorbeeld het grasmaaien niet langer te verbieden op zondag. Ook het beperkt, huidig aanbod aan winkelen op zondag wordt steeds meer onder vuur genomen. Als het van Open VLD afhangt, mogen alle winkels voortaan ook op zondag open zijn, zo gaf kamerlid Dirk Van Mechelen onlangs nog aan.

Op dit moment moeten handelaars per week gedurende 24 uren een verplichte rustperiode inbouwen en mogen ze dan niet open zijn. Daarnaast mogen ze in principe geen personeel tewerkstellen op zondag, tenzij op zondagvoormiddag van 8 tot 12 uur of bij zondagsopeningen zelfs de volledige zondag, maar die zijn nu beperkt  tot zes per jaar. Tot slot zijn er nog een aantal handelaars die gedurende het hele jaar door elke zondag open mogen zijn: slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen, andere voedingswinkels met minder dan vijf voltijdse werknemers in dienst, de horeca, dagbladhandelaars, tankstations, tabakswinkels, bloemenwinkels en winkels voor medische en chirurgische apparatuur. Voor de volledigheid: al deze regels gelden niet voor de badsteden en de toeristische centra waar winkels gedurende ongeveer 40 zondagen per jaar personeel mogen tewerkstellen.

Uit onderzoek dat NSZ in januari 2016 afnam en waaraan 755 kleinhandelaars uit de meest brede sectoren hebben deelgenomen, blijkt dat 77 procent er niet van wil weten om elke zondag de mogelijkheid te krijgen om de zaak open te doen. “Winkels de kans geven om elke zondag de deuren te openen, speelt enkel in het voordeel van de grote merken en de grote ketens, maar in de kleinhandel is dat zo goed als onmogelijk”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Alleen zullen heel wat kleine winkels willens nillens meestappen in de race om toch maar op zondag open te zijn, al was het maar uit schrik om bepaalde klanten te verliezen. En dat ten koste van hun zondagsrust en finaal hun eigen gezondheid.”

De ondernemersorganisatie gelooft ook niet dat veralgemeende zondagsopeningen zullen zorgen voor extra omzet voor de handel. Een consument kan zijn euro immers maar één keer uitgeven. Nu doet hij dat van maandag tot en met zaterdag, maar door hem ook de mogelijkheid te geven om ook op zondag te shoppen zal zijn bestedingsbedrag echt niet toenemen. Probleem is dat een handelaar door een extra dag per week open te zijn wel extra kosten heeft, onder meer op het vlak van personeel en energie. Een ander pijnpunt is dat het voor handelaars nu al niet makkelijk is om personeel te vinden dat wil werken op een zondag. Wanneer alle handelszaken dan open zullen zijn op zondag wordt het helemaal onmogelijk om medewerkers te vinden die aan de slag willen gaan op zondag, traditioneel nog steeds een rust-, ontspannings- en gezinsdag.

In principe mogen kleinhandelaars conform de huidige wetgeving per week gedurende 91 uren open zijn. In de praktijk zijn ze echter gemiddeld gedurende 68 uren open. Tien jaar geleden waren ze gemiddeld 67 uren per week open. Dat status-quo maakt duidelijk dat handelaars geen behoefte zien om meer of langer open te zijn. Tot slot nog een bedenking: e-commerce zit sinds een paar jaar stevig in de lift en is meer en meer ingeburgerd bij het grote publiek. Consumenten kunnen met andere woorden nu al de hele week shoppen indien ze dat willen. Waarom zouden de zogenaamde stenen winkels dan voortaan zeven dagen op zeven open moeten zijn? Veel belangrijker voor de kleinhandelaars vindt NSZ dat ook zij in het online verhaal instappen en ervoor zorgen dat ze offline en online aanwezig zijn.

deel dit