Ruim 6 op de 10 ondernemers vrezen dat president Trump Belgische economie klappen zal geven

Categorie Politiek
Ruim 6 op de 10 ondernemers vrezen dat president Trump Belgische economie klappen zal geven

64 procent van de ondernemers vreest dat de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten een negatieve invloed zal hebben op de economie in ons land. Dat blijkt uit een enquête van NSZ, waaraan 767 zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders hebben deelgenomen. Opvallend ook: slechts 10 procent van de ondernemers had op Trump gestemd mochten ze Amerikaan zijn. Bovendien is slechts 1 ondernemer op de 5 ervan overtuigd dat Trump zijn toon en zijn beleidsvoorstellen zal matigen eens hij in het Witte Huis zit. “De vrees bij de Belgische ondernemer zit er goed in nu Trump verkozen is tot president”, beseft NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “We kunnen enkel hopen dat de Republikein zijn protectionistische voorstellen ernstig bijstuurt.”

De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten kwam ook bij de Belgische ondernemers als een stevige verrassing aan. Slechts 7 procent had hem op voorhand een kans gegeven om het Witte Huis in te nemen, zo blijkt uit een enquête van NSZ, waaraan tussen woensdagmorgen en zaterdagmiddag 767 ondernemers uit heel het land hebben deelgenomen. Slechts een tiende van alle zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders zou, mochten ze Amerikaan geweest zijn, op Trump gestemd hebben. 48 procent zou gekozen hebben voor Hillary Clinton, 36 procent voor geen van beide, terwijl 6 procent niet zou gaan stemmen zijn.

Trump, nochtans zelf een ondernemer, ligt dus helemaal niet in de bovenste schuif van de Belgische ondernemers, zoveel is duidelijk. 66 procent vindt het een ronduit slechte zaak dat Trump verkozen werd tot president, terwijl 64 procent vreest dat het economisch beleid dat hij bepleit en dat vooral de bescherming van de Amerikaanse markt vooropstelt een negatieve invloed zal hebben op de Belgische economie. Bij exporterende kmo’s ligt dat aantal (met 83 procent) nog gevoelig hoger. Slechts 4 procent van de ondernemers denkt dat het beleid van Trump positief zal zijn voor de wereldwijde en de Belgische economie.

Her en der klinkt nu al dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als hij wordt opgediend en dat Trump als president zijn vooropgesteld beleid en zijn harde taal zal terugschroeven. Toch is slechts 21 procent van de ondernemers die mening toegedaan. “Het is duidelijk dat de grote meerderheid van de zelfstandigen en de kmo’s in ons land zich schrap zet voor moeilijke tijden. Na de Brexit eerder dit jaar vormt de verkiezing van Trump de tweede belangrijke internationale gebeurtenis die invloed heeft op de wereldwijde en de Belgische economie. Ook al is het nu nog onmogelijk om de reële impact van de Amerikaanse verkiezingsstrijd op te meten, is de ongerustheid erg groot in ondernemerskringen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

deel dit