Rookverbod horeca: waar blijven de compensatiemaatregelen?

Categorie Sectoren
Rookverbod horeca: waar blijven de compensatiemaatregelen?

Een op zes van de café-uitbaters leeft het rookverbod niet na, blijkt uit controles van de FOD Volksgezondheid dat ‘en passant’ NSZ een veeg uit de pan geeft. Voor alle duidelijkheid: NSZ vindt dat het rookverbod in de horeca gerespecteerd moet worden en wil de asbakken zeker niet terug op de cafétafels zien. “Anderzijds zijn we niet blind voor de realiteit. 8 op de 10 caféklanten zijn rokers, zo bleek voor de introductie van het rookverbod”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “En het is niet zo dat niet-rokers nu massaal op café gaan of dat de overheid met compensatiemaatregelen over de brug is gekomen in ruil voor het rookverbod.” Daarom pleit de ondernemersorganisatie voor een structureel plan voor de horeca met een btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en drank en een verdergaande loonlastenverlaging. Zonder die maatregelen gaat een groot stuk van dit Belgisch patrimonium verdwijnen.

Een op zes café-uitbaters leeft het rookverbod niet na, meldt de FOD Volksgezondheid. De overheid heeft ondertussen van alles geprobeerd: strengere straffen, meer controles, maar niets helpt. Nu zijn de straffen nog verzwaard: hogere boetes en mogelijkheid om een café te sluiten gedurende 6 maanden. Ondertussen krijgt NSZ een veeg uit de pan omdat de ondernemersorganisatie zegt begrip te hebben voor die overtreding.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Om alle mogelijke misverstanden weg te werken zeggen we nogmaals klaar en duidelijk dat het rookverbod te allen tijde gerespecteerd moet worden. De wet is immers de wet. We willen dus niet dat de asbakken terug op de cafétafels opduiken, maar vanuit economisch standpunt begrijpen we dat een café-uitbater roken soms toelaat. 8 op de 10 caféklanten zijn rokers, zo bleek uit grootschalig onderzoek van marktonderzoeksbureau Significant. En bovendien zijn rokers ook goede klanten op café. Maar nogmaals, overtredingen op het rookverbod kunnen niet.”

Om de Belgische cafécultuur niet teloor te laten gaan, pleit NSZ voor grondige compensatiemaatregelen voor de horeca. Sinds het rookverbod is het aantal faillissementen en stopzettingen immers gevoelig gestegen. Tijdens de eerste drie jaar na de introductie van het rookverbod nam het aantal failliete cafés in ons land met 18 procent toe, zo bleek uit eerder onderzoek van NSZ. Tijdens diezelfde periode daalde ook het aantal opgestarte cafés met 22 procent. “Moeten we daar onze ogen voor sluiten? Wij dachten het niet”, reageert de NSZ-voorzitter.

Ondertussen blijft een solide relanceplan voor deze noodlijdende sector al jaren uit, ondanks alle beloftes. Om de horeca, die na het rookverbod nu ook een tweede klap incasseert met de witte kassa, te ondersteunen, pleit NSZ ervoor om de btw op voeding (nu 12 procent) en drank (nu 21 procent) te verlagen naar 6 procent en een verdere, algemene loonlastenverlaging voor de sector door te voeren.

deel dit