Renovatie woningen aan 6 procent: overgangsregeling tot eind 2017

Categorie Sectoren
Renovatie woningen aan 6 procent: overgangsregeling tot eind 2017

Zoals u ongetwijfeld weet, is het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor verbouwingen vanaf 1 januari 2016 alleen nog van toepassing op woningen van minstens tien jaar oud. Er geldt echter een overgangsregeling tot eind 2017, maar dan moet u wel snel zijn.

Concreet: werken aan een privéwoning kunnen vanaf 2016 alleen nog tegen 6 procent btw als de woning minstens tien jaar oud is. Die termijn van tien jaar moet u wel niet van dag tot dag bekijken. Het is voldoende dat de woning in 2016 ‘in het tiende jaar zit’. Voorbeeld: een woning van oktober 2006 zit in januari 2016 in het tiende jaar en kan dus het verlaagd tarief van 6 procent genieten.

En toch blijft de ouderdomsvereiste vijf jaar tot 2017, maar dan wel als u er snel bij bent. Volgende voorbeelden illustreren dat.

Werken al gepland, uitvoering volgt
Concreet kunnen die werken dan toch nog tot eind 2017 gefactureerd worden tegen 6 procent btw, ook al is de woning dus nog geen tien jaar oud. Uiteraard moet de woning wel vijf jaar oud zijn, anders waren de werken nooit mogelijk geweest tegen 6 procent btw.

De overeenkomst "met betrekking tot de concrete werken" moet uiterlijk op 31 december 2015 zijn gesloten. De overeenkomst moet  ook voldoende gedetailleerd en gespecifieerd zijn en de coördinaten van de partijen, het adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd, de concrete beschrijving van de aard van de werken en de overeengekomen prijs bevatten. Een algemene overeenkomst voor de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet toegestaan. Ook een offerte die getekend is voor akkoord is onvoldoende.

De datum van de overeenkomst zal moeten kunnen worden aangetoond. Naast de wettelijk voorziene gevallen waarin een overeenkomst vaste dagtekening heeft, kan de vaste datum van de overeenkomst ook worden aangetoond indien de aannemer uiterlijk op 31 december 2015 een kopie van de overeenkomst aan zijn btw-controlekantoor bezorgt. Het btw-controlekantoor reikt dan een ontvangstbewijs uit met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen.

Let echter wel op: de btw-kantoren zullen gesloten zijn vanaf 25 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Indien de dienstverrichter/aannemer tijdens die periode een kopie van de overeenkomst op zijn btw-controlekantoor wil neerleggen, volstaat het een kopie van die overeenkomst via een per post aangetekende zending te versturen en dat uiterlijk op 31 december 2015.

Vergunning dit jaar aangevraagd?
Gaat het om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moet de klant die uiterlijk 31 december 2015 aangevraagd hebben. Alleen dan kunt u nog tot eind 2017 factureren tegen 6 procent als de woning al wel vijf, maar nog geen tien jaar oud is. Gaat het om werken die niet vergund, maar wel gemeld moeten worden, dan volstaat het dat die melding uiterlijk 31 december 2015 gebeurd is.

Kortom: woningen die nog geen tien jaar oud zijn, kunnen in 2016 én 2017 toch nog het 6 procent-btw-tarief genieten als uiterlijk op 31 december 2015 de nodige formaliteiten vervuld zijn. Concreet volstaat het veelal dat u een kopie van de door de klant getekende offerte tegen ontvangstbewijs neerlegt bij uw btw-controle.

deel dit