Ramadan: niet evident om lichter werk te geven aan medewerker die Ramadan volgt

Categorie Werk
Ramadan: niet evident om lichter werk te geven aan medewerker die Ramadan volgt

De Ramadan is begonnen, de jaarlijkse vastenperiode voor moslims. Uit onderzoek van NSZ, afgenomen bij 462 micro-ondernemingen en kmo’s, blijkt dat in ondernemingen die moslims in dienst hebben 68 procent de ramadan ook effectief volgt. Twee derde van de ondernemingen (70 procent) merkt op dat hun moslimmedewerkers tijdens die vastenperiode minder alert en fit zijn. En voor kleine ondernemingen is het niet evident om hen dan minder of lichter werk te geven. In iets meer dan de helft van de ondernemingen willen werknemers ook niet dat de zaakvoerder rekening houdt met de collega’s die de ramadan volgen.

De Ramadan heeft voor ondernemingen met moslims in dienst wel degelijk gevolgen voor die ondernemingen, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 462 ondernemingen hebben deelgenomen. Slechts 30 procent van de micro-ondernemingen en kmo’s met moslims in dienst merkt tijdens de ramadan geen verschil op met anders, terwijl 64 procent ondervindt dat hun moslimmedewerkers minder fit en alert zijn wanneer ze fysiek werk verrichten. 6 procent merkt dat gebrek aan fitheid en alertheid ook op bij moslimmedewerkers die bureauwerk verrichten.

Er bestaan verschillende manieren om de ramadan wat draaglijker te maken voor de vastende medewerker, maar ook voor de andere werknemers. Dat raadt de ondernemersorganisatie overigens ook aan. Voorafgaandelijk overleg hierover is volgens NSZ aangewezen en 61 procent van de ondernemingen doet dat ook. Bij zwaar fysiek werk kunnen korte extra pauzes helpen om even op adem te komen, iets wat 6 procent van de werkgevers ook inplant.

Vermits moslims overdag niet mogen eten en drinken hebben ze op zich geen behoefte aan een middagpauze. 22 procent van de ondernemingen staat dan ook toe dat moslimmedewerkers hun lunchpauze overslaan en doorwerken, waardoor ze ook vroeger naar huis kunnen. Dat is minder dan vorig jaar, maar dat heeft voor een stuk ook te maken met de actualiteit. Het zou een verkeerd signaal zijn naar andere werknemers om te flexibel om te springen met die werknemers die de Ramadan volgen en zo voordelen creëren die anderen niet hebben. 11 procent van de werknemers die de Ramadan volgen, komt tijdens de middagpauze trouwens systematisch gewoon bij de andere werknemers zitten en 44 procent doet dat af en toe.

Verder blijkt nog dat 6 procent van de ondernemingen het toestaat dat moslims of moslima’s die de Ramadan volgen tijdens die maand minder uren moeten werken, maar die bedrijven vragen dan wel dat ze die verloren uren dan de volgende maand(en) goed maken. Vorig jaar was dat in 11 procent van de ondernemingen nog mogelijk. In 52 procent van de gevallen is aangepast werk niet eens mogelijk, 42 procent van de bedrijven wil dat niet. “Ook dat is te begrijpen. De Ramadan volgen is nog steeds een eigen keuze en medewerkers die dat doen tijdelijk ontzien zal voor heel wat frustratie en jaloezie op de werkvloer zorgen. Ze willen niet aan favoritisme doen en in een slecht daglicht komen bij anderen”, merkt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws op. Dankzij de consequente houding van de werkgevers valt het met die reacties van collega’s best mee, zij het wel dat die wat minder positief zijn dan vorig jaar, maar dat heeft te maken met de actualiteit en alles wat rondom ons gebeurt. 49 procent van de ondernemingen zegt dat hun andere werknemers nog nooit negatief hebben gereageerd op een collega die de Ramadan volgt, bij 51 werd er soms negatief gereageerd.

Tot slot nog dit : slechts 11 procent van de werknemers die de Ramadan volgen neemt verlof tijdens de Ramadan. 44 procent neemt af en toe een verlofdag of enkele dagen verlof naar het einde van de Ramadan toe. 12 procent van de ondernemingen ziet het ziekteverzuim tijdens de Ramadan stevig toenemen en nog eens 14 procent merkt een lichte stijging.

deel dit