Procedure voor zelfstandigen om adoptie-uitkering aan te vragen versoepeld

Tags
Categorie Sociaal
Procedure voor zelfstandigen om adoptie-uitkering aan te vragen versoepeld

De commissie Bedrijfsleven van de Kamer heeft een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) unaniem goedgekeurd waardoor zelfstandigen voortaan evenveel tijd krijgen als werknemers om een adoptie-uitkering aan te vragen.

Aan het recht op adoptieverlof en de adoptie-uitkering die hieraan vasthangt, zijn een aantal voorwaarden verbonden die dezelfde zijn voor werknemers en zelfstandigen. Zelfstandigen hebben nu echter een strikt tijdskader waarbinnen zij die adoptie-uitkering moeten aanvragen. Wie in dienstverband werkt, krijgt geen termijn opgelegd.

Het wetsvoorstel van Becq zorgt nu voor de nodige verandering: de aanvraagprocedure voor zelfstandigen moet op die manier gelijk worden aan deze voor werknemers. Een simpele schriftelijke aanvraag bij het ziekenfonds zoals dat nu al geregeld is voor werknemers moet volstaan. Ter info: voor kinderen jonger dan 3 jaar hebben ouders recht op maximum 6 weken adoptieverlof. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar gaat het om 4 weken.

deel dit