Principe van anciënniteit bij loonvorming moet op de schop

Categorie Werk
Principe van anciënniteit bij loonvorming moet op de schop

“Ondernemingen zouden maar al te graag 45-plussers aanwerven, want zij hebben ervaring, kennis en expertise”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws op de aanklacht van het gelijkekansencentrum Unia dat oudere sollicitanten meer dan ooit afgewezen worden. “Hét probleem zit bij onze loonvorming die gebaseerd is op anciënniteit.” Die zorgt ervoor dat oudere werknemers substantieel meer kosten dan jonge werknemers, terwijl die meerkost, zeker voor niet-leidinggevende functies, weinig te verantwoorden is. Daarnaast zorgt ook het verplicht outplacement, bij ontslag van een 45-plusser, ervoor dat de factuur voor oudere werknemers nog verder aandikt.

Dat 45-plussers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt heeft volgens NSZ niets te maken met hun leeftijd of de perceptie die werkgevers over hen hebben, maar alles met hun kostprijs. Zo lang de loonstructuur in ons land gebaseerd is op het principe van anciënniteit lost men dat probleem ook niet op. Wanneer een kmo de keuze heeft tussen iemand met vijf jaar ervaring of iemand met 20 jaar ervaring zou die in principe altijd moeten kiezen voor de persoon met meer ervaring. Toch gebeurt dat nu heel zelden omdat het verschil in kostprijs tussen beide profielen gigantisch is.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het principe van anciënniteit bij de loonvorming moet op de schop. Alleen zo zullen 45-plussers meer kansen krijgen bij aanwervingsrondes, want goedbedoelde campagnes, zoals Unia die vandaag lanceert, zullen helemaal niet helpen. Bovendien zou het ook niet onlogisch zijn om jonge werknemers een iets hoger loon te geven en oudere werknemers een lager loon. Het zijn immers de twintigers en dertigers die de meeste kosten hebben, wanneer ze bijvoorbeeld een huis aankopen of een gezin stichten.”

Naast de veel hogere loonkost speelt ook het verplicht outplacement bij elk ontslag van een medewerker die 45 of ouder is een rol bij de geringere kansen op de arbeidsmarkt. Ook de werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, weegt door, ook al werd dat stelsel de afgelopen jaren wel verstrengd. Een onderneming die iemand die 62 is ontslaat, zal die dan tot zijn 65ste moeten uitbetalen, zelfs wanneer die nog niet lang in dienst was. Daarnaast kunnen 50-plussers nog genieten van een bijzondere regeling voor tijdskrediet en seniorenvakantie. Net al die factoren zorgen ervoor dat ondernemingen twee keer nadenken alvorens een oudere werknemer aan te werven.

“Nogmaals, dat heeft niets te maken met de persoon in kwestie, want de vijftigers van nu zijn doorgaans even vitaal en flexibel als de doorsnee dertiger. Indien we oudere werknemers meer kansen willen geven op de arbeidsmarkt, zullen de regeringen in ons land er vooral voor moeten zorgen dat hun arbeid goedkoper wordt en dat zij minder voorrechten krijgen. Zo lang dat dit debat niet gevoerd is, zullen ondernemingen elke dag kandidaturen van oudere werknemers naast zich neerleggen”, vreest de NSZ-voorzitter.

deel dit