Philippe Muyters meest ondernemingsgezind Vlaams minister

Philippe Muyters meest ondernemingsgezind Vlaams minister

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) is door de leden van NSZ uitgeroepen als meest ondernemingsgezind Vlaams minister met zijn hervorming van het doelgroepenbeleid die op 1 juli 2016 inging en voor de ondernemers een belangrijke maatregel is om de loonkosten in te perken. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) kaapte de tweede plaats weg met de omgevingsvergunning die volgend jaar ingaat, terwijl Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) met zijn zonneplan op plaats drie staat. Bij de Vlaams parlementsleden gaat de hoofdprijs naar het decreet over de hinderpremie bij openbare werken van Mathias De Clercq (Open VLD), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Axel Ronse (N-VA). Grete Remen (N-VA), zelf onderneemster, en fractieleider Bjorn Rzoska (Groen) haalden resp. zilver en brons bij de Vlaams parlementsleden. “Opvallend is dat ondernemers vooral kiezen voor maatregelen die een positieve impact hebben op het intomen van de loonkost en de administratie”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

NSZ is de afgelopen maanden op zoek gegaan naar de meest ondernemingsgezinde politicus/politica op het Vlaamse niveau. De ondernemersorganisatie lanceerde in juni een oproep in het Vlaams parlement om voorstellen en maatregelen, al gerealiseerd of net ingediend, over te maken die ervoor zorgen dat het lot van al wie onderneemt in Vlaanderen erdoor verbetert. In totaal kreeg NSZ we een 100-tal voorstellen of realisaties doorgestuurd. Een professionele jury verfijnde de selectie zowel bij de ministers als de parlementsleden tot 12 voorstellen en maatregelen waarover vervolgens de leden-ondernemers van NSZ zich in alle objectiviteit over konden uitspreken. Ze wisten immers niet van welke politicus of partij het voorstel of de maatregel uitging. Vandaag maakt de winnaars gekend tijdens haar Rentrée-evenement.

Vereenvoudigd doelgroepenbeleid als loonkostmaatregel
Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) vereenvoudigde en vernieuwde het doelgroepenbeleid drastisch. Van de 36 doelgroepen waarvoor een RSZ-korting kon bekomen, blijven er nu nog maar drie over: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Per jaar kan een werkgever voor een werknemer uit deze doelgroepen een RSZ-korting krijgen, variërend van 600 tot 1500 euro per jaar. Voor deze hervorming krijgt minister Muyters vanwege de NSZ-leden de gouden medaille. Ook de hervorming van de kmo-portefeuille, eveneens een realisatie van de Vlaams minister van Economie, werd trouwens toegejuicht door ondernemend Vlaanderen en strandde op plaats vier.

Het zilver bij de Vlaamse ministers gaat naar Joke Schauvliege (CD&V) voor de omgevingsvergunning, die begin 2017 van kracht wordt en die de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning bundelt, waardoor ondernemers maar één procedure meer moeten doorlopen. Het gaat hier om een belangrijke administratie vereenvoudiging die erg gewaardeerd wordt door de Vlaamse zelfstandigen en kmo’s. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) sluit de top drie af met zijn voorstel dat bedrijven, maar ook burgers, via crowdfunding of zonnedelen kunnen investeren in zonnepanelen op andermans dak. Wetende dat energie na de loonkost als belangrijkste uitdaging wordt gezien door ondernemers, is die interesse in hernieuwbare energie goed te verklaren.

Hinderpremie
Bij de Vlaams parlementsleden gaat het goud gedeeld naar Mathias De Clercq (Open VLD), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Axel Ronse (N-VA) en dan meer bepaald voor hun decreet dat de hinderpremie die zelfstandigen ontvangen bij openbare werken grondig hervormt. Die nieuwe regeling betekent volgens de Vlaamse ondernemers duidelijk een verbetering. Zelfstandigen met een zaak binnen de werfzone en die minstens gedurende een maand hinder ondervinden zullen vanaf 1 juli 2017 automatisch en zonder sluitingsverplichting een hinderpremie krijgen van 2000 euro bruto. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf de 21ste dag nog een compensatie van 80 euro per dag. “Die automatische toekenning en de schrapping van de sluitingsverplichting zijn een erg goede zaak”, erkent ook NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Grete Remen (N-VA) en haar voorstel om (familiale) bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat bedrijven lokaal verankerd blijven, kaapt de tweede plaats weg. Dat is volgens NSZ ook niet verwonderlijk, gezien bedrijfsoverdracht een heel complexe zaak blijft waar ideaal gezien jaren op voorhand mee aangevangen wordt, maar ook omdat de komende jaren heel wat ondernemingen, nu nog in handen van de babyboomers, overgelaten kunnen worden. Met zijn voorstel om met een kilometerheffing budget vrij te maken voor een loonbonus (500 miljoen euro per jaar) en voor een loonlastenverlaging van nog eens 500 miljoen euro per jaar, kaapt Bjorn Rzoska (Groen) de derde plaats weg. Die extra financiële slagkracht voor de consumptie en de tewerkstelling in Vlaanderen wordt duidelijk geapprecieerd.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Dit onderzoek leert ons in de eerste plaats dat elke maatregel die genomen wordt om de loonkost te verlagen voor de werkgever als een goede maatregel wordt beschouwd door de Vlaamse ondernemers. Dat kan soms bizar klinken, want de laatste jaren werden op verschillende politieke niveaus al inspanningen geleverd om de loonkost te doen dalen. En toch blijven nog heel wat ondernemers op hun honger zitten. Dat is niet onlogisch, aangezien de loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden nog steeds 10 procent bedraagt. Daarom zijn verdere maatregelen en een nieuwe loonnormwet absoluut nodig. Verder merken we ook dat maatregelen die voor administratieve vereenvoudiging zorgen, zoals de omgevingsvergunning, de automatische toekenning van een premie bij hinder door openbare werken of de soepelere bedrijfsoverdracht ook toegejuicht worden door ondernemend Vlaanderen. Ze lanceren daarmee meteen ook een oproep naar de Vlaamse beleidsmakers: zowel de te hoge loonkost als het teveel aan administratie moet ook de komende jaren prioritair aan bod blijven komen.”

deel dit