Pensioenbonus gelijkgeschakeld, pensioenmalus afgeschaft

Categorie Algemeen
Pensioenbonus gelijkgeschakeld, pensioenmalus afgeschaft

Sinds 2014 werd de pensioenbonus voor alle statuten (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) gelijkgeschakeld. Tegelijkertijd werd de pensioenmalus, die enkel van kracht was voor zelfstandigen, afgevoerd.

Voor zelfstandigen wordt de pensioenbonus toegekend aan zij die langer dan een jaar verder blijven werken vanaf de datum dat zij met vervroegd pensioen konden gaan. Concreet zal een zelfstandige die met vervroegd pensioen kan gaan op zijn 62ste en die een carrière van 40 jaar heeft recht hebben op een bonus vanaf zijn 63ste. Bij werknemers en ambtenaren is er een gelijkaardig systeem: zodra iemand zijn pensioen uitstelt met minstens 12 maanden vanaf de vroegst mogelijke ingangsdatum vanaf het pensioen, begint ook bij hen de opbouw van de pensioenbonus.

Anderzijds werd de pensioenmalus, die enkel van toepassing was voor zelfstandigen, afgeschaft. De malus zag er als volgt uit: wie als zelfstandige op zijn 60ste op pensioen ging en geen loopbaan van minstens 42 jaar had, verloor definitief 25 procent van het pensioenbedrag. Wanneer een zelfstandige zonder loopbaan van minstens 42 jaar tussen 61 en 65 jaar op pensioen ging, was er sprake van een progressieve afbouw van deze bestraffing. Maar dat is nu dus niet langer het geval, wat uiteraard een goede zaak is.

deel dit