Pak sociale dumping hard aan

Categorie Algemeen
Pak sociale dumping hard aan

Bepaalde sectoren zoals de bouw, de transportsector, de vleesverwerking, de schoonmaak- en bewakingsindustrie hebben al een poos zwaar te lijden onder deloyale concurrentie als gevolg van sociale dumping. Zowel op nationaal als Europees vlak moet die sociale dumping grondig aangepakt worden.

Sociale dumping is voor een groot stuk het gevolg van de Europese detacheringsrichtlijn die in 1996 werd ingevoerd en toelaat dat een bedrijf uit een EU-lidstaat tijdelijk werkzaam is in een andere lidstaat, maar de sociale lasten voor de tewerkgestelde werknemers betaalt in het land van oorsprong. Daardoor kunnen die buitenlandse ondernemingen zwaar onder de prijs werken. Het is voor een Belgisch bedrijf immers zo goed als onmogelijk om te concurreren met een buitenlands bedrijf dat vooral een beroep doet op buitenlandse krachten. Belgische bedrijven moeten voor hun werkkrachten gemiddeld 38 procent aan bijdragen betalen. Hoe kunnen zij concurreren met buitenlandse bedrijven die Roemenen of Polen in dienst hebben en waar respectievelijk maar 13 of 21 procent aan bijdragen moet worden betaald? Zo gaan gezonde Belgische bedrijven failliet.

Indien sociale dumping alle ruimte krijgt, riskeren heel wat Belgische ondernemingen, die de spelregels wel respecteren, te verdwijnen. Het is trouwens ook geen toeval dat de sectoren die het meest te lijden hebben van sociale dumping ook het meest faillissementsgevoelig zijn. Daarom vraagt NSZ een harde aanpak van sociale dumping en dat zowel op nationaal als Europees niveau. Het actieplan van de federale regering Michel, bestaande uit 40 maatregelen, is alvast een goede aanzet. Die maatregelen moeten dan ook zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

deel dit