Pak reclameronselaars strenger aan

Categorie Algemeen
Pak reclameronselaars strenger aan

Heel wat zelfstandigen worden bestookt door malafide claims, zoals inlassingen in zogezegde bedrijven- of reclamegidsen, valse facturen en phishing. Sinds een aantal jaar is er nochtans een wet in voege die strengere eisen oplegt aan reclameronselaars. Die wet brengt weinig zoden aan de dijk en wordt haast nooit nageleefd, zo stelt NSZ vast. Daarom is een strenger optreden van Justitie nodig.

NSZ pleit voor een harde juridische aanpak voor malafide spelers. NSZ legt nu telkens bij de FOD Economie een klacht neer tegen zulke malafide bedrijven in de hoop dat er een proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. En vaak gebeurt dat ook. Maar daarna, op niveau van de parketten, gebeurt er vaak niets meer. De ondernemersorganisatie verwacht vooral een resoluter optreden van Justitie tegen zulke malafide bedrijven. De parketten moeten tonen dat het hen menens is met zulke ronselaars. Dat is tot nu toe jammer genoeg niet het geval. Slechts enkele malafide ronselaars werden effectief strafrechtelijk veroordeeld in ons land. Er is een krachtiger signaal nodig. Al te vaak blijkt dat de parketten dit soort van economische fraude niet prioritair behandelen. Dat is bijzonder jammer.

deel dit