Overbruggingsrecht zal zelfstandige toelaten activiteit stop te zetten om economische redenen

Categorie Sociaal
Overbruggingsrecht zal zelfstandige toelaten activiteit stop te zetten om economische redenen

De Commissie Bedrijfsleven van de Kamer heeft op voorstel van minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus de uitbreiding van de faillissementsverzekering naar de stopzettingen om economische redenen goedgekeurd. Deze maatregel, die uitvoerig bepleit werd door NSZ, biedt zelfstandigen die hun activiteit om economische redenen moeten stopzetten de nodige kansen. 

Concreet biedt dat wetsontwerp de Koning de mogelijkheid om bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waarin het overbruggingsrecht van toepassing is op de zelfstandigen die hun activiteit door economische moeilijkheden stopzetten.

Bovendien wordt de oude faillissementsverzekering vervangen door een nieuw concept: dat van het overbruggingsrecht. Dit recht heeft tot doel de zelfstandigen in moeilijkheden te helpen via het verkrijgen van een financiële vergoeding (van bijvoorbeeld 6 maanden, in functie van de gevallen) en een beperkte sociale dekking. Het bestaat uit 3 takken:

  • een tak faillissement/collectieve schuldenregeling
  • een tak gedwongen stopzetting (brand, natuurramp…)
  • een tak die nog moet worden ingevoerd: de stopzetting om economische reden


De modaliteiten van de tak "economische stopzetting" moeten nog gedefinieerd worden, maar het zou kunnen gaan om volgende voorbeelden:

  • een krantenwinkel die zijn activiteit sterk achteruit ziet gaan door de vestiging van een enorme concurrent naast hem;
  • een restauranthouder die geen klanten meer heeft door aanzienlijke werken in zijn straat;
  •  …
deel dit